Jaz yn teithio i Tokyo am ei hail Gemau Olympaidd

Rob LloydNewyddion

Mae Jasmine Joyce yn edrych ymlaen at ei hail ymddangosiad Olympaidd ar ôl cael ei enwi yng ngharfan Rygbi Saith Bob Ochr Tîm GB ar gyfer Gemau’r haf yn Tokyo.

Yn wreiddiol o Sir Benfro, daeth trwy’r rhengoedd yn Scarlets Ladies ac mae hi bellach yn chwarae i Bristol Bears yn Premier 15s Allianz.

Bu Jaz yn serennu yn Rio pedair blynedd yn ôl ac mae bellach yn mynd i’r Dwyrain Pell ar gyfer Gemau’r Olympaidd y mis nesaf.

Meddai: “Ar ôl y profiad anhygoel o gystadlu yn Rio, mae dychwelyd i gemau arall wedi bod yn ganolbwynt o bopeth rydw i wedi’i wneud am y pum mlynedd diwethaf ac mae cael fy enwi yn y garfan yn gwneud y cyfan yn werth chweil. Y Gemau Olympaidd yw’r cyflawniad eithaf i unrhyw chwaraewr a daeth y freuddwyd honno gymaint yn fwy cyraeddadwy i mi pan ddaeth rygbi rygbi yn gamp Olympaidd.”

Yn 20 oed, roedd Joyce yn un o’r chwaraewyr ieuengaf yng ngharfan Tîm GB yn 2016 ac nid oedd wedi cael ei gapio dros Gymru yn 15 bob ochr. Bum mlynedd yn ddiweddarach a gyda 19 o gapiau Cymru, mae hi’n edrych i ychwanegu ar ei phrofiad i helpu’r ochr i ddod yn ôl gyda rhywfaint o wobrwyon.

“Fi oedd y ferch newydd yn Rio heb fawr o bwysau ar fy ysgwyddau. Yn bendant mae gen i feddylfryd gwahanol y tro hwn. Mae pobl yn adnabod fy ngêm yn fwy ac mae mwy o bwysau arnaf i berfformio ond rwy’n hapus â hynny. Roeddem yn siomedig i beidio â gael medal y tro diwethaf ac rydym yn bendant yn mynd am aur y mis nesaf. ”

Talodd deyrnged hefyd i’w chyd-aelod o garfan Scarlet, chwaraewr rhyngwladol Cymru a Saith Bob Ochr Prydain Fawr Hannah Jones, a gollodd allan ar y dewis.

“Hannah yw fy ffrind gorau felly roedd yn wych hyfforddi gyda’n gilydd yng ngwersyll Prydain Fawr. Mae hi wedi rhoi cymaint o waith caled ym mhopeth y mae hi wedi’i wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf hefyd, fel y mae’r holl chwaraewyr yn y garfan hyfforddi ac mae’r ffaith ei bod hi wedi colli allan yn dangos bod lefel y gystadleuaeth trwy’r garfan yn wallgof.

“Rwyf wedi cael cymaint o gefnogaeth gan fy nheulu, ffrindiau a hyfforddwyr trwy gydol fy ngyrfa. Mae’r ffaith nad ydyn nhw’n gallu teithio i Japan yn siomedig ond dwi’n gwybod y byddwn ni’n teimlo cefnogaeth pawb trwy’r cyfryngau cymdeithasol dros yr wythnosau nesaf ac mae hynny’n gwneud gwahaniaeth enfawr. ”

Bydd cystadleuaeth y dynion yn cael ei chynnal rhwng 26-28 Gorffennaf, gyda thwrnamaint y menywod yn dilyn ar 29-31 Gorffennaf. Bydd yr holl gamau yn digwydd yn Stadiwm Tokyo.

Wedi’u gwneud yn bosibl gan bartneriaeth fasnachol arloesol gyda’r Loteri Genedlaethol, mae’r carfannau ehangach wedi bod yn gweithredu fel GB7s ym Mhrifysgol Loughborough ers mis Mawrth ac wedi cystadlu yn y twrnamaint Rygbi 7s Rhyngwladol ym Mharc St. George’s a HPC International 7s yn Iwerddon.

Y penwythnos hwn maen nhw’n teithio i LA i gymryd rhan yn ‘Quest for Gold Sevens’, eu digwyddiad olaf i baratoi cyn y Gemau.