JJ Williams

Rob LloydNewyddion

Rydym yn drist iawn o glywed bod ein cyn chwaraewr JJ Williams wedi marw yn 72 oed.

Chwaraeodd JJ 223 o gemau i Glwb Rygbi Llanelli dros naw tymor ym Mharc y Strade, gan sgorio 165 cais anhygoel ac roedd yn aelod o’r ochr a ddaeth i’r brig yn erbyn y Crysau Duon ar y diwrnod cofiadwy hwnnw ym 1972.

Yn chwaraewr rhagorol yng nghenhedlaeth euraidd Cymru y saithdegau, fe sgoriodd 12 cais mewn 30 Prawf yn ystod oes lle enillodd Cymru bedwar teitl Pum Gwlad, gan gynnwys dau Gamp Lawn. Sgoriodd hefyd bum cais mewn saith Prawf i’r Llewod Prydeinig ac Gwyddelig ar draws dwy daith.

Tra yn Llanelli, chwaraeodd mewn pedair ochr a enillodd Gwpan Her WRU, enillodd y Tabl Teilyngdod dair gwaith a’r Gynghrair Floodlit ddwywaith. Yn arbenigwr saith bob ochr, fe helpodd hefyd y Scarlets i ennill y teitl Snelling Sevens ddwywaith.

Yn enedigol o Nantyffyllon, fe chwaraeodd y tu allan i’w hanner i dîm Ysgolion Cymru cyn graddio i mewn i rygbi hŷn gyda Pen-y-bont ar Ogwr. Yna symudodd i Lanelli ac yn ei dymor cyntaf ym Mharc y Strade helpodd ei glwb newydd i guro Seland Newydd 9-3, diwrnod sydd wedi ei ysgythru i lên gwerin y dref. Mae dydd Sadwrn yn nodi 48 mlynedd ers yr ornest honno.

Yn yr hyn a oedd ar y pryd yn Bum Gwlad, chwaraeodd JJ trwy gydol dwy Gamp Lawn a phedair ymgyrch y Goron Driphlyg yn olynol.

Enillodd 30 cap i Gymru rhwng 1973-79, gan sgorio 12 cais, a chwaraeodd mewn saith Prawf i’r Llewod Prydeinig ac Gwyddelig ar deithiau i Dde Affrica ym 1974 a Seland Newydd ym 1977. Roedd yn cyfateb i record pum cais Prawf yn y gemau hynny , ennill pedwar ac un cyfartal.

Fel rhan o’r hyn sy’n cael ei gydnabod yn eang fel tîm mwyaf y Llewod erioed ym 1974 fe sgoriodd ddau gais mewn dau Brawf yn erbyn y Springboks. Ar y cyfan ar y daith honno fe sgoriodd 12 cais mewn 12 gêm, gan gynnwys record yn cyfateb i chwech yn erbyn Ardaloedd y De Orllewin mewn buddugoliaeth o 97-0.

Ei record gyffredinol ar gyfer y Llewod oedd 22 cais mewn 26 gêm, sy’n ei roi yn drydydd cyfartal ar y rhestr bob amser. Tony O’Reilly sy’n arwain y ffordd gyda 38 mewn 38 gêm a sgoriodd Randolph Aston 30 mewn 20 gêm. Chwaraeodd hefyd 10 gwaith i’r Barbariaid.

Cyflymdra ​​oedd un o’i asedau mwyaf a daeth hynny o’i gefndir fel athletwr rhyngwladol o Gymru. Tra’n fyfyriwr yng Ngholeg Addysg Caerdydd, aeth i Gemau’r Gymanwlad 1970 yng Nghaeredin gyda thîm Cymru.

Roedd hefyd yn cynrychioli Prydain Fawr yng Ngemau Myfyrwyr y Byd yn Turin ym 1970 ac roedd yn un o lawer o sbrintwyr rhagorol yng Nghymru ar y pryd, gan gystadlu’n rheolaidd yn erbyn, a churo, yr Olympiaid Ron Jones a Lynn Davies.

Yn gyn-athro AG, daeth yn filiwnydd hunan-wneud trwy ei fusnes paentio diwydiannol a dyfarnwyd MBE iddo. Fe’i ychwanegwyd hefyd at Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru ‘Roll of Honor’ yn 2009.

Trosglwyddwyd ei gariad at athletau i’w dri phlentyn, Kathryn, James a Rhys. Daeth Kathryn yn rhedwraig iau rhyngwladol Cymru a Phrydain clwydi 400, tra bod James yn rhedeg dros Gymru yn y pellter canol ac yn gapten ar AAC Caerdydd.

Daeth Rhys yn bencampwr iau a hŷn 400 clwydi Ewropeaidd, enillodd fedal arian yng Ngemau’r Gymanwlad a chynrychioli Tîm Prydain Fawr yn y Gemau Olympaidd a Phencampwriaethau’r Byd.

Mae ein meddyliau gyda theulu JJ, llawer o ffrindiau a chyn-aelodau tîm ar yr adeg drist hon. Un o goreuon mawr rygbi Cymru.