Johnny McNicholl yn barod am cyfnod balch, gydag ychydig o help gan ei gyd-aelodau yn y Scarlets

Kieran LewisNewyddion

Bydd Johnny McNicholl yn cael ei breimio ac yn barod i ganu’n ddewr ‘Mae Hen Wlad Fy Nhadau’ y prynhawn yma cyn ei ymddangosiad cyntaf gyda’r tair pluen ar ei frest.

Bydd ffefryn y Scarlets yn gwisgo cysgod gwahanol o goch y penwythnos hwn ar ôl cael ei enwi yn ochr Wayne Pivac i herio’r Barbariaid mewn gêm ryngwladol heb ei gapio yn Stadiwm y Principality.

Mae Johnny, a gyrhaeddodd o’r Crusaders yn 2016, yn gymwys i Gymru ar breswyliad ar ôl tri thymor syfrdanol yng Ngorllewin Cymru gyda’r Scarlets.

Yn chwaraewr â gallu X-ffactor, mae’n chwaraewr gemau a sgoriwr ceisiau profedig ac mae’n gobeithio cyflwyno’r un rhinweddau ar y llwyfan rhyngwladol ag y mae wedi’i wneud gyda’r Scarlets.

O ran yr her arall, mae Johnny wedi cael rhywfaint o hyfforddiant arbenigol gan y cyd-aelod tîm Steff Hughes ar ddysgu ein hanthem genedlaethol.

“Ie, Steff Hughes yw’r prif ddyn yno,” meddai, wrth siarad â’r cyfryngau cyn y gêm heddiw.

“Rydyn ni wedi bod yn mynd arno ychydig fisoedd da nawr; Roeddwn yn gobeithio, pe bawn i’n cael y cyfle hwn i chwarae, fy mod i’n ei adnabod yn dda ac y gallaf wneud yr anthem yn falch.

“Nid yw’n iaith rwy’n ei hadnabod felly mae’r ynganiad yn anodd iawn i mi. Mae Steff wedi bod yn dda iawn i mi yn yr adran honno trwy ei ysgrifennu i lawr sut mae wedi’i ysgrifennu yn Gymraeg ac yna ysgrifennu sut y gallwn ei ddweud yn Saesneg.

“Yn y ffordd honno mae hi ychydig yn haws i mi ddysgu ac rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at geisio ei ganu’n gryf ddydd Sadwrn.

“Dwi bron yn ei nabod ar fy nghalon a’r llinell olaf yw’r cyfan sy’n rhaid i mi ei hoelio i lawr nawr a dylwn i gael fy ngwneud erbyn diwrnod y gêm.”

Pan ofynnwyd iddo ai chwarae i Gymru oedd y targed pan gyrhaeddodd Llanelli gyntaf, ychwanegodd Johnny: “Roedd yn nod tymor hir yn fy mhen yn fy uchelgeisiau personol, ond doeddwn i ddim eisiau ei ddweud ar y dechrau oherwydd dim ond ar y dechrau yr oeddwn i wedi ei gael cytundeb dwy flynedd a hanner gyda’r Scarlets ac nid oeddwn yn gwybod sut yr oedd pethau’n mynd i fynd pan gyrhaeddais yma gyntaf.

“Ond yna unwaith i mi arwyddo eto ar gyfer y Scarlets am dair blynedd arall roeddwn i’n gwybod bryd hynny y gallwn i gyhoeddi’n gyhoeddus mai fy nod oedd chwarae i Gymru.

“Rwy’n caru’r lle. Mae’r teulu’n dod ymlaen yn dda, mae gen i un ferch wedi’i geni yma, un ar y ffordd, rydyn ni wedi setlo i mewn yn dda iawn, mae’n teimlo fel cartref.

“Mae gen i ddigon o lingo, digon o dynnu coes gan fechgyn y Scarlets ac roedd pawb yn groesawgar iawn o’r diwrnod cyntaf, mae’n teimlo fel amgylchedd croesawgar da ers i mi fod yma.

O ran ei ffurf ei hun, ychwanegodd: “Rydw i wedi chwarae ym mhob gêm i’r Scarlets, mae gen i dri chais felly rwy’n eithaf hapus.

“Rydyn ni’n mynd yn eithaf da, mae’n ymddangos bod ennill y buddugoliaethau cul hynny a thimau da yn tynnu oddi ar y rheiny felly rwy’n hapus iawn gyda’r canlyniadau hyd yn hyn.”

A’i nodau ar gyfer y dyfodol?

“Rwy’n chwarae’r gêm hon un ar y tro. Unwaith y bydd y gêm hon drosodd byddaf yn ei dathlu a byddaf yn mynd yn ôl i’r Scarlets ac yn chwarae’r rygbi gorau y gallaf.”