Ken yn hapus ac mae’r paratoadau yn troi at Ewrop

Aadil MukhtarNewyddion

Mae’r Gwibiwr Ken Owens yn credu bod carfan y Scarlets mewn lle da wrth i’r ffocws droi tuag at rownd wyth olaf Cwpan Her Ewropeaidd yn erbyn Toulon yn ddiweddarach y mis hwn.

Dychwelodd y Scarlets i rygbi gyda buddugoliaethau pwynt bonws dros Gleision Caerdydd a’r Dreigiau i gwblhau eu hymgyrch Guinness PRO14.

Cododd buddugoliaeth 41-20 ddydd Sadwrn yn Rodney Parade y Scarlets i’r ail safle yn standiau Cynhadledd B, ond roedd buddugoliaeth ddominyddol Munster dros Connacht yn Nulyn ddydd Sul yn ddigon i sicrhau mai talaith Iwerddon fydd yn brwydro yn y rownd gynderfynol -finals.

“Dau fuddugoliaeth o ddau, 10 pwynt, dyna’r cyfan y gallwch chi ofyn amdano,” meddai Ken.

“Mae’r bechgyn wedi tiwnio mewn siâp da iawn, rydyn ni wedi cael dau ganlyniad da, ond mae gennym ni ddigon i weithio arno hefyd.

“Mae wedi bod yn gyfnod rhyfedd, ond mae wedi bod yn anodd i bawb ac mae’n rhaid i chi addasu. Yn bendant mae wedi ein helpu i gael y gêm guro Ewropeaidd honno o’n blaenau; rhoddodd ychydig bach mwy ar gemau’r gynghrair.

“Os edrychwch ar draws y rhanbarthau, clybiau Lloegr a Ffrainc, bydd llawer o fechgyn wedi elwa o’r egwyl hon, y maent yn annhebygol o’u cael eto. Mae wedi rhoi cyfle i chwaraewyr ail-wefru, ac i mi yn bersonol, fe ddaeth ar yr eiliad iawn.

“O ran y Scarlets rwy’n credu ein bod ni wedi hoelio’r tymor oddi allan rydyn ni wedi’i gael ac yn gallu edrych ymlaen at Toulon nawr.”

Gan adlewyrchu ar y fuddugoliaeth chwe chais yn Rodney Parade, gêm a welodd bachwr Cymru a’r Llewod yn gwneud ei 250fed ymddangosiad i’r Scarlets, ychwanegodd Ken: “Rydyn ni wedi brwydro yn erbyn y Dreigiau yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, roedd yn dda cael y gwaith wedi’i wneud. Roeddem yn gwybod y byddent yn ein rhoi dan bwysau ond daethom drwodd gyda’r canlyniad.

“Fe wnes i fwynhau’r wythnos ac fe gafodd ei gapio gan fuddugoliaeth dda.

“Mae’r negeseuon rydw i wedi’u cael wedi bod yn anhygoel. Y fideo honno gyda goreuon o’r gêm fel Kieran Read, Rory Best, Mario Ledesma yn dymuno’n dda i mi, gwyliais y dynion hynny yn tyfu i fyny a hefyd mynd i’r frwydr yn eu herbyn. Roedd yn deimladwy iawn.

“Hefyd cefais negeseuon neis gan chwaraewyr y cefais fy magu yn chwarae gyda nhw, fel Johnny Edwards, Pete Edwards, Lou Reed; negeseuon gan Mark Jones a Simon Easterby y gwnes i chwarae gyda nhw a chael hyfforddiant gyda nhw, mae’n golygu uffern o lawer.

“Mae pobl wedi gofyn i mi faint yn hwy yr wyf am ddal ati ac yn ôl pob tebyg cyn Covid roeddwn yn meddwl pryd y byddwn yn ymddeol. Ond nawr, dwi eisiau dal i fwynhau fy rygbi. Wyddoch chi byth, efallai y byddaf yn ceisio mynd ar ôl 552 ymddangosiad Phil May, ond mae’n debyg nad!!”