Morgan Jones yn trafod fyw’r freuddwyd a theithiau teuluol i Orllewin Cymru

Rob LloydNewyddion

Dywed Morgan Jones, ail reng y Scarlets, ei fod yn byw’r freuddwyd wrth iddo barhau i wneud ei ffordd ym myd rygbi hŷn.

Gwnaeth y chwaraewr 21 oed ei ymddangosiad cyntaf yn Guinness PRO14 yn y fuddugoliaeth dros Benetton y mis diwethaf ac mae wedi creu argraff yn y gemau yn erbyn Caeredin a Zebre.

Mae Morgan yn un o nifer o chwaraewyr ifanc sy’n dod drwy’r rhengoedd ym Mharc y Scarlets ac o flaen gwrthdaro rownd pump dydd Sadwrn gyda Connacht yn Galway, siaradodd y clo 6 troedfedd 7 modfedd gyda’r cyfryngau am ei brofiadau hyd yn hyn.

“Yn amlwg gyda Jake (Ball) a Tex yn mynd i ffwrdd a bechgyn yn cymryd cnociau, rydw i wedi cael cyfle i roi cynnig arni ac rydw i wrth fy modd bob eiliad,” meddai.

“Rydw i wedi bod yma dair i bedair blynedd bellach ac mae bod lle rydw i, lle roeddwn i bob amser yn breuddwydio y byddwn i, ychydig yn wallgof i fod yn onest. Mae gwireddu breuddwyd ers cefnogi’r Scarlets fel plentyn a nawr chwarae iddyn nhw. ”

Yn enedigol o Nuneaton, fe gyrhaeddodd Jones y Scarlets trwy raglen Wales Exiles ac mae wedi cynrychioli Cymru ar lefel dan 20 ym Mhencampwriaethau Iau y Byd a Chwe Gwlad.

Felly o ble mae’r cyswllt Llanelli yn dod?

“Cafodd fy nhaid ei eni a’i fagu yn Llanelli. Bu’n byw yma nes ei fod yn ei ugeiniau ac yna symud ar draws. Roedden ni’n arfer dod yma bob blwyddyn o’r adeg pan oeddwn i’n naw oed, aros i lawr yn Pendine, dod i weld y stadiwm, mynd i’r Mwmbwls a’r pier. Roedd yn swrrealaidd byw yma yn y diwedd.

“Yn amlwg, fe wnes i chwarae gyda phobl fel Pricey (Jac Price) a Jac Mogs ar gyfer yr 20au. Mae’r ffaith ein bod yn mynd trwy hyn gyda’n gilydd a rhai ohonom yn gwneud ein tro cyntaf PRO14 gyda’n gilydd yn afreal. ”

Cafodd Jones wers anodd ar ei ymddangosiad cyntaf yn y gynghrair yn Nhreviso, cafodd ei ddiswyddo am her uchel yn hwyr – cafodd y cerdyn coch ei ddiddymu yn ddiweddarach gan banel disgyblu.

“Roeddwn i wrth fy modd yn gwneud fy ymddangosiad cyntaf, er i’r cerdyn ei ddifetha ychydig. Gallwch chi ddim ond dysgu ohono; dyna beth rydw i’n gweithio arno wrth hyfforddi i sicrhau nad yw’n digwydd eto. ”

A’r targedau ar gyfer gweddill y tymor a thu hwnt?

“Rwy’n cymryd popeth fel y daw, nid wyf yn meddwl yn rhy bell ymlaen,” ychwanegodd. “Os yw’r hyfforddwyr yn dal i fy mhigo a gallaf gadw’r crys cyhyd ag y bo modd, rwy’n hapus.”