Mwynhewch docyn hanner tymor blasus y Scarlets y Nadolig hwn

Kieran LewisNewyddion

Ydy chi’n chael hi’n anodd i feddwl am anrheg Nadolig? Yna beth am gael eich teulu a’ch ffrindiau i neidio ar fwrdd y llong ac ymuno â thaith gyffrous 2019-20 y Scarlets gyda thocyn hanner tymor.

Mae wedi bod yn ddechrau disglair i oes Brad Mooar gyda llu o dalentau ifanc yn dod drwodd, chwaraewyr newydd yn gwneud eu marc a gyda bechgyn Cwpan y Byd yn dod yn ôl i’r gorlan, mae’r disgwyliad yn adeiladu ar gyfer her fawr yn y Guinness PRO14 a Chwpan Her Ewrop.

Fel rhan o’r tocyn hanner tymor, gall cefnogwyr fwynhau gemau ym Mharc y Scarlets yn erbyn cyn-ennillwyr Ewro Toulon, Caeredin, Isuzu Southern Kings, Dreigiau, pwysau trwm Iwerddon Leinster a Munster yn ogystal â Dydd y Farn gyda Gleision Caerdydd yn Stadiwm y Principality.

Mae’r prisiau ar gyfer y tocynnau hanner tymor yn dechrau am ddim ond £99 felly gall cefnogwyr godi calon ar y bechgyn am gyn lleied â £14 y gêm.

Fel rhan o’r pecyn, bydd opsiwn i brynu sedd ar gyfer ddarbi Dydd San Steffan yn erbyn y Gweilch am bris gostyngedig, cynnar fel ychwanegiad arbennig.

Ar ôl brif diwrnod yr ŵyl gyda’n agosaf ac anwylaf, fe ddaiff Toulon i’r dref ar Ionawr 11 am yr hyn sy’n addo bod yn gyfarfyddiad epig arall. Methodd y Scarlets o drwch blewyn â buddugoliaeth enwog yn ne Ffrainc yng Nghwpan Her Ewrop a bydd syched arnynt am ddial. Os yw’r ornest yn unrhyw beth tebyg i’r ddau gyfarfyddiad blaenorol rhwng yr ochrau yn Llanelli, mae’n un na ddylid ei golli.

Ar ôl y gêm gyfartal Toulon honno, mae’n ddychweliad i’r PRO14 ac yn ornest ganolog gyda chystadleuwyr Cynhadledd B Caeredin ac mae’r ornest honno’n cael ei dilyn gan ddyfodiad y Kings, gêm sy’n gwarantu digon o geisiau.

Mae’r Dreigiau yn Llanelli ym mis Mawrth, yna mae ymgyrch y Bencampwriaeth yn cyrraedd crescendo gyda diwrnod mawr allan yng Nghaerdydd yn Stadiwm y Principality ar gyfer Dydd y Farn VIII a dau wrthdaro cegog â thaleithiau mawr Iwerddon Leinster a Munster ym mis Mai.

Yn ogystal â rhywfaint o rygbi gwych sydd ar gael, mae’r cynnig tocyn tymor hefyd yn rhoi mynediad i chi i’n holl fuddion gwych yn ogystal â nifer o fanteision gan ein partneriaid masnachol, sy’n werth mwy na £ 500 i gyd.

Ac mae hynny’n golygu, 10% oddi ar nwyddau Scarlets yn Siop Macron – amseriad perffaith ar gyfer y siopa Nadolig munud olaf hwnnw.

Mae tocynnau hanner tymor ar werth nawr felly peidiwch â cholli’r cyfle hyfryd hwn dros y Nadolig ac edrychwn ymlaen at yr hyn a allai fod yn flwyddyn newydd lewyrchus gyda’r Scarlets.