Oil 4 Wales i fod yn brif noddwr newydd wrth i’r Scarlets ddadorchuddio cit ar gyfer tymor 2020-21

Rob LloydNewyddion

Mae Scarlets wedi datgelu eu citiau cartref ac amgen ar gyfer tymor 2020-21 ac maent yn falch iawn o gyhoeddi mai Oil 4 Wales fydd y prif noddwr newydd.

Wedi’i sefydlu 10 mlynedd yn ôl yng Nghaerfyrddin, mae’r busnes teuluol yn cyflenwi tanwydd ledled Cymru ac mae’n gefnogwr hirsefydlog i’r gymuned.

Bydd logos Oil 4 Wales yn ymfalchïo yn eu lle ar y crys cartref coch newydd Scarlets a’r crys amgen sy’n cynnwys llwyd, coch a melyn crib Sir Gaerfyrddin – yn unol â blwyddyn olaf ein strategaeth ‘Tair Sir, Tair Blynedd’.

Yn ein tymor yn Sir Gaerfyrddin, mae’n briodol mai cwmni mor uchel ei barch o Gaerfyrddin fydd prif noddwr y crys Scarlets.

“Fel busnes teuluol balch yng Ngorllewin Cymru, mae’n anrhydedd enfawr i ni fod yn brif noddwr y Scarlets ar gyfer y tymor sydd i ddod,” meddai rheolwr gyfarwyddwr Oil 4 Wales, Colin Owens.

Oil 4 Wales managing director Colin Owens with Scarlets skipper Ken Owens

“Mae cymuned yn rhan enfawr o’r hyn rydyn ni’n ymwneud ag Oil 4 Wales, fel y mae yn y Scarlets. Rwy’n gefnogwr angerddol o’r Scarlets a rygbi Cymru fy hun ac roedd bod allan yn Toulon ychydig wythnosau yn ôl ac roedd gweld y bechgyn yn rhedeg allan gyda logo Oil 4 Wales ar eu crysau yn foment anhygoel o falch i mi fy hun, y teulu a’r busnes.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld y tîm yn eu cit newydd yn erbyn Munster y penwythnos hwn a gobeithio na fydd hi ymhell cyn y gallwn ni i gyd fod yn ôl yn y Parc i godi calon y bechgyn y tymor hwn.”

Dywedodd pennaeth masnachol Scarlets, James Bibby: “Mae Colin a’r tîm yn Oil 4 Wales wedi bod yn gefnogwyr hirsefydlog i’r Scarlets, rygbi Cymru a’r gymuned gyfan, mae’n wych gweld tair pluen eu logo ar tu blaen ein crysau chwarae.

“Rydyn ni’n gobeithio bod cefnogwyr yn hoff o’r dyluniadau newydd sy’n cyd-fynd â’n traddodiad Scarlets a’r strategaeth ‘Three Three Counties, Three Years’ a ddechreuon ni yng Ngheredigion ychydig flynyddoedd yn ôl.

“Yn y Scarlets rydym yn ddyledus i gefnogaeth barhaus ein holl bartneriaid masnachol ac edrychwn ymlaen at eu croesawu i gyd yn ôl i’r Parc pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.”

Yn ogystal ag Oil 4 Wales, bydd Owens Group, Prifysgol Abertawe, Gravells, LBS, Lloyd & Gravell, Castell Howell, Princes Gate, Dyfed Steel, Coleg Sir Gar a Pharc Gwyliau Pencwnc hefyd ar y crys. Bydd TAD, John Francis a CK Supermarkets ar y siorts chwarae.

Mae gan y ddau grys ‘sospan’ boglynnog, tra bod y crys amgen yn cynnwys delweddau o gribau sirol sy’n adlewyrchu treftadaeth ddiwydiannol amrywiol y rhanbarth.

Mae’r crysau Scarlets newydd ar gael o siop y clwb ym Mharc y Scarlets neu ar-lein yn scarletsmacronshop.com