Os ydych yn dod i’r gêm Ddydd Sadwrn yn erbyn Connacht ym Mharc y Scarlets dyma beth sydd angen i chi wybod

Rob LloydNewyddion

Os ydych yn dod i’r gêm Ddydd Sadwrn yn erbyn Connacht ym Mharc y Scarlets dyma beth sydd angen i chi wybod

Ydy storm Eunice wedi effeithio unrhyw agwedd o’r gêm?

Ar hyn o bryd, does dim newidiadau i’r trefniadau oherwydd y storm, ond rydym yn annog i gefnogwyr i drafeulu’n ddiogel. Cysylltwch â’ch trefnwyr teithio ar gyfer y newyddion diweddaraf ar drafnidiaeth cyhoeddus.

Oes angen Pas COVID GIG i ddod i’r stadiwm?

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymu, NID OES ANGEN pas COVID i fynychu’r gêm. Rydym yn annod pob cefnogwr i ddilyn y canllawiau er mwyn i bawb allu fwynhau’r gêm yn ddiogel.

Os dwi’n teimlo’n anhwylus, gallai ddod i’r gêm?

Os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19, gan gynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd neu golli blas neu arogl ni ddylech fynychu’r gêm.

Gallai brynu tocynnau ar y diwrnod?

Oes. Bydd y Swyddfa Docynnau ar agor o 9yb tan hanner amser.

Ydy siop y clwb ar agor?

Ydy, bydd y siop ar agor o 10yb nes y gic gyntaf ac am 45 munud ar ôl y chwiban olaf.

Ble allai barcio?

Mae parcio cyhoeddus ar gael ym Maes Parcio B ar ochr Parc Trostre. Mae’n costi £5 y car ac rydych yn talu ar y gât sydd ar agor o 4:30yp.

Pryd mae gatiau’r stadiwm yn agor?

Bydd lletygarwch ar agor o 5:30yh, mae’r gatiau’n agor i’r cyhoedd o 6:30yh.

Oes bws wennol?

Oes, mae bws wennol ar gael am y gêm hon.

Dyma’r manylion

Ydy kiosks bwyd a diod ar agor?

Ydy. Bydd hefyd gwasanaeth ‘click and collect’ trwy’r app newydd. Dyma’r linc i’r app

South Stand 

https://goodeats.io/South1Kiosk – Cwm Farm South Food Kiosk

https://goodeats.io/Scarlets-S2 – South Beer Kiosk

https://goodeats.io/Scarlets-S3 – South Beer Kiosk

https://goodeats.io/Scarlets-S4 – Crazie South Food Kiosk

North Stand & Terrace

https://goodeats.io/North1Kiosk – North Beer Kiosk

https://goodeats.io/North2Kiosk – North Food Kiosk

https://goodeats.io/North5Kiosk  North Beer Kiosks

West Stand

https://goodeats.io/Scarletswestbeer – West Beer Kiosk

https://goodeats.io/WestFood – Crazie West Food Kiosk

Ydy pentref y cefnogwyr ar agor?

Bydd Pentre’r Cefnogwyr ar agor o 5:30yh. Bydd y bar a stondynau bwyd ar agor a bydd rygbi tag hefyd.

Beth am y bar Guinness?

Bydd y Bar Guinness (yn Stand y Dwyrain) ar agor o 5:30yp gyda seddi tu allan yn unig.

A fydd rygbi tag hanner amser?

Byddwn yn croesawu Clybiau rygbi Hendy-gwyn, Aberteifi a Crymych i Barc y Scarlets yfory.