Parc y Scarlets i gynnal gemau Cymru yr hydref hwn

Rob LloydNewyddion

Bydd Parc y Scarlets yn cynnal ei gemau rhyngwladol rygbi hŷn cyntaf ar ôl cael eu cadarnhau fel y lleoliad ar gyfer gem Cymru Guinness Six Nations gyda’r Alban a gwrthdaro cartref cyntaf Cwpan Cenhedloedd yr Hydref yn erbyn Georgia.

Bydd y gemau yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn, Hydref 31 (yr Alban) a dydd Sadwrn, Tachwedd 21 (Georgia).

Mae Undeb Rygbi Cymru yn rhagweld y bydd y ddwy gêm yn cael eu chwarae y tu ôl i ddrysau caeedig, er eu bod yn agored i archwilio a allai’r naill gêm neu’r llall fod yn ddigwyddiad prawf i dyrfaoedd pe bai canllawiau cyfredol y llywodraeth yn newid.

Wedi’i agor yn 2008, mae Parc y Scarlets wedi cynnal gemau rhyngwladol pêl-droed Cymru, gemau Chwe Gwlad dan 20 Cymru, twrnamaint pêl-droed merched UEFA, rownd derfynol cwpan Cymdeithas Bêl-droed Cymru a nifer o gyngherddau a digwyddiadau, ond hwn fydd y tro cyntaf i dîm rygbi Cymru gael mynd i’r gorllewin i Llanelli ers iddynt chwarae’r Ariannin ym Mharc Stradey ym 1998.

Bydd y Parc yn gartref o gartref i gyn-hyfforddwyr y Scarlets Wayne Pivac a’i gynorthwywyr Stephen Jones a Byron Hayward wrth iddyn nhw geisio adeiladu tuag at y Chwe Gwlad y flwyddyn nesaf.

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Phil Morgan: “Rydyn ni wrth ein boddau o gael y cyfle i gynnal y gemau rhyngwladol hyn yng Nghymru ym Mharc y Scarlets. Rydym yn hynod falch o’r cyfleusterau sydd gennym yma yn y Parc a’r digwyddiadau rydyn ni wedi gallu eu cynnal dros y blynyddoedd. Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu Wayne a’r tîm yma. ”

Mae gan Undeb Rygbi Cymru opsiynau ar waith o hyd i chwarae’r ddwy gêm yng Nghwpan Cenhedloedd yr Hydref sydd ar ôl – yn erbyn Lloegr ar Dachwedd 28 a’r gêm Derfynol Pwll ar Ragfyr 5 – yn Llundain, er mwyn sicrhau’r refeniw mwyaf posibl.

“Rydyn ni wedi cymryd yr alwad i chwarae ein dwy gêm gartref gyntaf yr hydref hwn yng Nghymru,” meddai Prif Swyddog Gweithredol WRU, Steve Phillips.

“O ystyried pa mor hanfodol yw gemau Cymru i ariannu ein camp, roedd yn iawn i bob opsiwn gael ei archwilio.

“Yn amlwg yn bwysicach na hynny yw iechyd cefnogwyr, chwaraewyr a’r genedl gyfan ac felly, wrth wneud cynlluniau wrth gefn, rydym wrth gwrs wedi bod yn ymwybodol o ddilyn cyngor y llywodraeth yn agos bob cam o’r ffordd.

“Rydyn ni’n rhagweld y bydd y ddwy gêm yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig, fodd bynnag, os bydd y‘ llun mawr ’yn newid, byddem yn agored i archwilio a allai’r naill gêm neu’r llall wasanaethu fel digwyddiad prawf i dyrfaoedd.”

Ni ellir chwarae unrhyw gemau eleni yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd gan fod y lleoliad hwn yn dal i gael ei ddefnyddio fel Ysbyty Calon y Dreigiau. Fodd bynnag, os yw canllawiau iechyd a diogelwch y Llywodraeth yn y dyfodol yn caniatáu ar gyfer rhai cefnogwyr, nid yw’r Undeb wedi diystyru cymryd dwy o’i gemau ar y ffordd.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd cefnogwyr yn deall ein bod yn rhwym o ddyletswydd i barhau i archwilio pob opsiwn cyn gwneud galwad olaf mewn perthynas â Lloegr a gêm olaf Cwpan Cenhedloedd yr Hydref,” parhaodd Phillips.

“Rydym yn obeithiol y bydd yn cael ei ystyried yn ddiogel i o leiaf rai torfeydd, efallai wedi’u pellhau’n gymdeithasol a’u cyfyngu, fynychu’r gemau hyn a hefyd aros yn agored i’r gobaith o ddefnyddio gosodiadau Parc y Scarlets fel digwyddiadau prawf gyda phresenoldeb cyfyngedig os yn bosibl.

“Er ei bod yn siomedig chwarae’r gemau hyn heb gefnogwyr, hoffem ddiolch i bawb sy’n dilyn, yn cefnogi ac yn cymryd rhan yn rygbi Cymru a’n partneriaid am eu hamynedd yn ystod yr amseroedd hynod heriol hyn.”

GEMAU CYMRU 2020

Ffrainc v Cymru, Sadwrn Hydref 24, CG 21:00, Paris (S4C)

Cymru v Yr Alban, Sadwrn Hydref 31, CG 14:15, Parc y Scarlets (Chwe Gwlad Guinness 2020) (BBC)

Iwerddon v Cymru, Gwener Tachwedd 13, CG 19:00, Stadiwm Aviva Dublin, (Cwpan Cenhedloedd y Hydref) Channel 4/ Amazon Prime Video / S4C

Cymru v Georgia, Sadwrn Tachwedd 22, CG 17:15, Parc y Scarlets (Cwpan Cenhedloedd yr Hydref) Amazon Prime Video/ S4C   Cymru v Lloegr, Sadwrn Tachwedd 28, CG 16:00, Lleoliad TBC (Cwpan Cenhedloedd yr Hydref) Amazon Prime Video/ S4C

Cymru v TBC (Cwpan Cenhedloedd yr Hydref – Play-off derfynol) Sadwrn Rhagfyr 5, CG 16:45, Lleoliad – TBC, Amazon Prime Video / S4C

Bydd Cwpan Cenhedloedd yr Hydref ar gael i’w wylio ar ap Prime Video ar y teledu, ffonau symudol, consolau, Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets neu ar-lein.   Bydd gwyliwr yn medru gwylio 3 gem pwll Cwpan y Cenhedloedd yr Hydref yn erbyn Iwerddon, Georgia  a Lloegr a’r pedwerydd gem ar penwythnos y rownd derfnyol yn fyr ar S4C, ar ôl i’r darlledwyr cyrraedd penderfyniad gyda Six Nations Rugby Ltd.   Sut i wylio S4C: Ar gael – Sky 104, Freeview 4, Virgin TV 166, Freesat 104 yng Nghymru Sky 134, Freesat 120 & Virgin TV 166 yn Lloegr, Alban a Gogledd Iwerddon. S4C HD ar gael ar Sky a Freesat yng nghymru ac ar draws y DU. Ar gael ar lein ac ar demand s4c.cymru a drwy defnyddio S4C Clic yr app ar gael ar iOS a Google Play. Gall gwyliwyr ar draws y DU hefyd wylio S4C ar BBC iPlayer, tvcatchup.com, tvplayer.com a YouView.