Pedwarawd y Scarlets yn teithio i gystadleuaeth 7 Amsterdam wrth i baratoadau Rygbi Ewrop barhau

Kieran LewisNewyddion

Bydd pedwar o chwaraewyr y Scarlets yn mynd i Amsterdam y penwythnos hwn wrth i dîm merched Cymru barhau i baratoi ar gyfer Rugby Ewrop.

Mae Alisha Butchers, Hannah Jones, Alex Callender a Lleucu George yn rhan o garfan brofiadol o 13 a fydd yn cystadlu yng nghystadleuaeth 7 Amsterdam .

Mae angen i Gymru orffen yn yr wyth uchaf ar ddiwedd pencampwriaeth Ffrainc a Wcráin yr haf hwn i fod yn gymwys ar gyfer rhagbrofwr Cyfres y Byd fis Ebrill nesaf.

Bydd gwersyll hyfforddi pellach yn Sbaen o amgylch cystadleuaeth 7 Madrid yn cwblhau paratoadau Rygbi Ewrop.

“Mae ein hyfforddiant wedi bod yn amrywiol iawn gyda chymysgedd o dalent ifanc a rhai hen benaethiaid, mae’r garfan yn teimlo’n ffres o flaen y prif gystadlaethau,” meddai aelod y garfan, Kiera Bevan.

“Cawsom i gyd raglenni hyfforddi unigol i sicrhau bod ein cyflyru a’n cryfder yn ôl yn gyflym ac yn ein galluogi i gystadlu gyda’r timau gorau ar y gylchffordd ac mae’r gwersylloedd hyfforddi byr wedi cymysgu pethau a’u profi mewn ffyrdd gwahanol cyn Rygbi Ewrop. Ar ôl colli allan ar seithfed rhyngwladol y tymor diwethaf ar ôl anaf, rydw i wir yn mwynhau bod yn rhan o hyn.

“Amsterdam 7s fydd y twrnamaint cystadleuol cyntaf i ni fel grŵp, felly rydym yn edrych ymlaen at brofi ein hunain yn erbyn rhai o’r timau gorau ar y gylched wahoddol. Gobeithio y bydd y penwythnos hwn a Madrid 7s yn ein galluogi i gyd-fynd â’r gêm rygbi ym Mharis fis nesaf mis Mawrth. ”

Carfan Menywod Saith Cymru, Amsterdam 7s (Mehefin 1-2)

Keira Bevan, Alisha Butchers, Alex Callender, Gwen Crabb, Bethan Davies, Lleucu George, Dyddgu Hywel, Hannah Jones, Jess Kavanagh, Courtney Keight, Bethan Lewis, Lisa Neumann, Megan Webb