Peter Rees 1925-2020

Rob LloydNewyddion

Mae’r Scarlets yn drist iawn o glywed bod y cyn chwaraewr, cadeirydd ac llywydd Peter Rees, wedi marw yn 95 oed.

O Benygroes yng Ngorllewin Cymru, gwnaeth Peter ei ymddangosiad cyntaf i’r clwb ym mis Medi 1945 yn 20 oed ac aeth ymlaen i ennill dau gap i Gymru ar yr asgell, yn erbyn Ffrainc ym Mharis ac Iwerddon yn St Helen’s. Ef oedd y chwaraewr rhyngwladol hynaf yng Nghymru sydd wedi goroesi.

Yn gyn-gadeirydd a llywydd y clwb, bu Peter yn allweddol wrth adeiladu ochr ragorol diwedd y chwedegau a’r saithdegau a oedd yn cael ei ystyried yn un o’r timau clwb gorau yn y byd.

Roedd cyn maswr Llanelli, Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon, Phil Bennett, llywydd presennol y Scarlets, yn rhan o’r ochr honno a heddiw talodd deyrnged ddisglair i Peter.

“Dw i ddim yn defnyddio’r gair yn ysgafn iawn, ond roedd Peter Rees yn un o fawrion Clwb Pêl-droed Rygbi Llanelli,” meddai.

“Pan bleidleisiwyd Peter fel cadeirydd roeddem yn dîm ifanc yn llawn bechgyn lleol. Nid oeddem wedi ennill Pencampwriaeth Cymru ers amser maith, ond gwnaed Norman Gale yn gapten, yn feistroli go iawn; Daeth Peter â Tom Hudson i mewn fel hyfforddwr ffitrwydd proffesiynol cyntaf rygbi i’n gwneud yn un o’r ochrau mwyaf ffit o gwmpas ac, wrth gwrs, daeth Carwyn James, sydd yn fy llygaid i, yr hyfforddwr rygbi mwyaf, wedi dod yn hyfforddwr i ni.

“Fe wnaeth ein trawsnewid ni fel tîm.

“Mae cyfraniad Peter i’r Scarlets yn anfesuradwy ac mae pob un ohonom yn ddyledus iddo.

“Fe welwch chi ef i fyny yn y lolfa ym Mharc y Scarlets, wedi gwisgo’n hyfryd yn ei siaced a thei Llanelli ac roedd yn ffigwr hynod boblogaidd. Bydd colled fawr ar ei ôl gan bawb ac mae’n golled enfawr i’r clwb gwych hwn.

“Mae fy nghydymdeimlad yn mynd i theulu Peter ar yr adeg drist hon, ond dylen nhw fod mor falch o’r hyn a gyflawnodd i’w annwyl Scarlets.”

Yn aelod oes a deiliad debentur, roedd Peter yn wyliwr yn ein gêm ddiwethaf ym Mharc y Scarlets yn erbyn Southern Kings.

Dywedodd Nigel Short, a gamodd i lawr yn ddiweddar fel cadeirydd y Scarlets: “Roedd Peter yn cael eu weld fel unigolyn annwyl iawn gan bawb yn y Scarlets. Roedd fy edmygedd ohono yn enfawr ac roedd ei gyngor yn ystod fy nghyfnod fel cadeirydd yn amhrisiadwy.

“Bydd colled fawr ar ei ôl, ond bydd ei enaid bob amser yn rhan o’n DNA. Mae ein cydymdeimlad twymgalon yn mynd allan at ei deulu a llawer o ffrindiau. ”