Pleidleisiwch am eich Chwaraewr y Mis ar gyfer Rhagfyr

Rob Lloyd Newyddion

Mae’n amser i bleidleisio am eich Chwaraewr y Mis am fis Rhagfyr am gyfle i ennill taleb gwerth £100 i wario ar Castore.

Mae’r wobr yn cynnwys y gemau yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig BKT yn erbyn DHL Stormers, Emirates Lions a’r Gweilch yn ogystal â’r gemau Cwpan Her yn erbyn Aviron Bayonnais a Toyota Cheetahs.

Dyma’r pedwar enwebydd

Sione Kalamafoni

Enillydd o’r wobr mis Hydref, mae Sione wedi parhau i berfformio yn yr ail reng ac fel wythwr. Fe oedd seren y gêm yn erbyn y Cheetahs, ac fe rhoddodd berfformiad cryf yn erbyn y Gweilch hefyd.

Sam Costelow

Yn parhau i godi’r safon fel rhif 10, serenodd Sam yn erbyn Bayonne gan ennill wobr seren y gêm ac fe ddisgleiriodd eto yn Parma yn erbyn y Cheetahs.

Dane Blacker

Ar ôl bod yn rhan o garfan Cymru yn yr Hydref, wnaeth Blacker dychwelyd i’r Scarlets gyda pwynt i brofi gyda’i chwarae siarp. Sgoriodd y gais fuddugol yn erbyn Bayonne.

Josh Macleod

Ar ôl colli mas ar daith i Dde Affrica, mae Macleod wedi chwarae rhan hanfodol yn rheng ôl y Scarlets. Rhagorodd yn erbyn y Gweilch ar Ddydd San Steffan, yn dilyn perfformiadau cryf yn Ewrop.

I bleidleisio ewch YMA gyda’r enillydd o’r taleb yn cael ei ddewis ar hap ar Ionawr 5.

Sione Kalamafoni, tEnillydd y wobr am fis Hydref