Pleidleisiwyd cais Benny yn Murrayfield fel y cais Cymraeg Gorau Erioed

Rob LloydNewyddion

Mae cais gyffrous Phil Bennett yn erbyn yr Alban yn Murrayfield ym 1977 wedi cael ei bleidleisio fel y cais Cymraeg Gorau Erioed.

Gorffennodd un o goreuon y Scarlets, sydd bellach yn llywydd i ni, symudiad ysgubol o’r tu mewn i 22ain y Cymry gyda stepen ochr ac yna gorffeniad cofiadwy – cais a helpodd genhedlaeth euraidd y saithdegau i gipio Coron Driphlyg arall.

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi bod yn cynnal arolwg barn ar-lein yn ystod yr wythnosau diwethaf, gan dynnu sylw at yr 16 cais Cymreig gorau erioed, gan gynnwys ymdrechion syfrdanol gan ffefrynnau eraill y Scarlets.

Yn y rownd derfynol, fe aeth Cais arbennig Benny yn ‘77 i fyny yn erbyn buddugoliaeth Scott Gibbs yn Wembley yn erbyn Lloegr ym 1999 a dod i’r brig gyda mwy na 60% o’r bleidlais.

Gan adlewyrchu ar y cais, dywedodd cyn maswr Llanelli, Cymru a’r Llewod: “Wnes i ddim sgorio llawer o geisiau dros Gymru. Ges i un yn erbyn Iwerddon yn Lansdowne Road ac yna dau yn erbyn Ffrainc ym 1978 pan enillon ni’r Gamp Lawn, ond roedd y ddau ohonyn nhw’n o bellter bum llathen.

“Felly, y cais yn erbyn yr Alban yw’r un sy’n cael ei siarad fwyaf pan fyddaf yn cwrdd â phobl. Wnaethom gipio’r Goron Driphlyg ac yn y dyddiau hynny roedd y Goron Driphlyg yn fwy o gamp uchel ei pharch nag y mae heddiw.

“Roedd Cymru’n mynd trwy rai cyfnodau anodd yn economaidd yn ôl bryd hynny. Roedd ffatrïoedd a mwyngloddiau’n cau ac roedd pobl yn colli eu swyddi.

“Ac eto, roedd yr ymrwymiad i wylio Cymru yn chwarae yn anhygoel o hyd. Gallaf gofio fore Sadwrn yng Nghaeredin, sefyll ar falconi yng ngwesty ein tîm ac edrych allan ar hyd Princes Street a gweld môr o gefnogwyr, wedi’u gwisgo mewn crysau coch neu sgarffiau, neu rosetiau. Sylweddolais faint o ymdrech yr oeddent wedi mynd drwyddo a meddyliais, ‘ni allwn siomi’r bobl hyn’.

“Mae’r cais ei hun yn dal i fod yn gofiadwy. Ciciodd Andy Irvine y bêl i ffwrdd i JPR a meddyliais, ‘mae wedi gwneud camgymeriad yno.’ Cynhyrchodd Gerald Davies rai ochrau hudol, curo tri neu bedwar dyn, a fy rhoi mewn ychydig o le. Cefais David Burcher ar y tu allan, daethom o hyd iddo, ac arnofiodd bas uchel hardd yn ôl y tu mewn i Steve Fenwick.

“Cymerodd Steve ddyn a phêl, ond, yn anhygoel, cafodd y bêl yn ôl ataf. Roedd gen i ddau ddyn o fy mlaen a llwyddais i guro’r ddau gyda cham.

“Un ohonyn nhw oedd y‘ Mighty Mouse ’McLauchlan. Roedd yn ddyn caled, roedd yn lygoden, a oedd wrth ei fodd yn sgrymio a chefais sioc o’i weld yn ôl ger ei 22 ei hun yn ceisio rhoi sylw.

“Diolch byth, fe wnaethon nhw gwympo am y dymi ac roeddwn i ffwrdd i’r pyst. Gofynnodd pobl a oedd yn ystum gyda’r bêl o dan fy ngên, ond nid oedd yn wir. Cefais fy ngheryddu – a chael rhyddhad. ”