Pum Scarlet wedi eu henwi ar gyfer prawf Gwyddelig Cymru dan 20 oed

vindicoNewyddion

Mae pum Scarlet wedi’u cynnwys yng ngharfan dan 20 Cymru i herio Iwerddon yn eu haseiniad nesaf o’r Chwe Gwlad ym Mharc Annibynnol Cork, Iwerddon nos Wener (CG 7.15yh).

Mae’r gwibiwr Jac Morgan, y blaenasgellwr Jac Price a’r canolwr Osian Knott yn dechrau eto, tra bod y rhwyfwyr blaen Callum Williams a Dom Booth yn disgyn i’r fainc wrth i ddau o dri newid i’r XV cychwynnol.

Mae Ioan Lloyd o Bristol Bear yn cael ei flas cyntaf ar weithredu yn y cefnwr, tra bod y prop pen rhydd Theo Bevacqua a’r bachwr Will Griffiths yn cymryd lle Williams a Booth.

Mae Ioan Lloyd o Bristol Bear yn cael ei flas cyntaf ar weithredu yn y cefnwr, tra bod y prop pen rhydd Theo Bevacqua a’r bachwr Will Griffiths yn cymryd lle Williams a Booth.

“Yn naturiol rydym yn siomedig gyda chanlyniad ac elfennau ein perfformiad yn erbyn yr Eidal, ond mae’r wythnos hon yn ymwneud â delio â hynny a symud ymlaen,” meddai’r prif hyfforddwr Gareth Williams.

“Mae gennym bedwar chwaraewr rhyngwladol ar ôl o hyd sy’n gweithredu fel cyfleoedd gwych i symud chwaraewyr ymlaen yn eu datblygiad. Bydd Iwerddon yn her fawr, a bydd yr awyrgylch yn drydanol. Dyma’r math o amgylcheddau rydyn ni am ddatgelu ein chwaraewyr ifanc iddyn nhw.

“Mae yna rai meysydd rydyn ni wedi gweithio’n galed i dynhau arnyn nhw yr wythnos hon, ac wedi herio ein hunain i weithredu’n well i gadw Iwerddon dan bwysau a oedd yn rhywbeth na wnaethon ni i’r Eidal, er fy mod i’n meddwl bod yr Eidal yn rhagorol yn eu perfformiad.

“Mae gennym ddealltwriaeth glir o’n cyfrifoldeb am ddatblygu, a gall trechu fel yr wythnos diwethaf weithredu fel profiadau dysgu effeithiol. Ond rydyn ni’n grŵp cystadleuol a balch, ac eisiau dychwelyd i lwyddiant yn erbyn gwrthwynebiad mae gennym ni’r parch mwyaf tuag ato. ”

Cymru dan 20 v Iwerddon dan 20, Parc Annibynnol Iwerddon, dydd Gwener 7 Chwefror, CG 7.15yh (Yn Fyw, BBC2 Cymru)

15 Ioan Lloyd (Eirth Bryste)

14 Daniel John (Ysgol Millfield)

13 Osian Knott (Scarlets)

12 Aneurin Owen (Dreigiau)

11 Ewan Rosser (Dreigiau)

10 Sam Costelow (Teigrod Caerlyr)

9 Dafydd Buckland (Dreigiau);

1 Theo Bevacqua (Gleision Caerdydd)

2 Will Griffiths (Dreigiau)

3 Ben Warren (Gleision Caerdydd)

4 Jac Price (Scarlets)

5 Ben Carter (Dreigiau)

6 Ioan Davies (Gleision Caerdydd)

7 Jac Morgan (Scarlets – Capt)

8 Morgan Strong (Ospreys)

Eilyddion

16 Dom Booth (Scarlets)

17 Callum Williams (Scarlets)

18 Archie Griffin (Rygbi Caerfaddon)

19 James Fender (Gweilch)

20 Gwilym Bradley (Gleision Caerdydd)

21 Ellis Bevan (Met Caerdydd)

22 Bradley Roderick (Gweilch)

23 Josh Thomas (Gweilch)