Pwy yw eich Arwr Lleol y Scarlets?

Aadil MukhtarNewyddion

Mae Scarlets yn talu teyrnged i’r rhai sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth i’w cymuned trwy lansio Arwr Lleol y Scarlets.

Ar y cyd â phartneriaid masnachol y Scarlets, rydym yn gwahodd cefnogwyr i enwebu rhywun o’u cymuned, p’un a yw’n aelod o’r GIG, yn weithiwr allweddol, yn ofalwr, yn wirfoddolwr, yn godwr arian, yn gymydog neu’n rhywun sydd ddim ond yn gwneud hynny ychydig yn ychwanegol yn ystod yr adeg anodd hyn.

Bydd yr enillydd, a ddewisir gan chwaraewyr a hyfforddwyr y Scarlets bob mis, yn derbyn crys Scarlets wedi’i lofnodi.

Dywedodd pennaeth masnachol Scarlets James Bibby: “Rydyn ni wedi gweld yn ystod y cyfnod hwn sut mae cymunedau wedi dod at ei gilydd i helpu’r rhai sy’n agored i niwed neu mewn angen.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi’r ffurflen gyda’r rhesymau pam rydych chi’n meddwl y dylai’r person hwn fod yn ein ‘Arwr Lleol’. Llenwch y ffurflen yma – https://forms.gle/7sPPX5rMvfgBPDws7

“Mae cynllun pecyn gofal Sefydliad Cymunedol y Scarlets wedi tynnu sylw at y ffaith bod cymaint o bobl o glybiau rygbi lleol a hybiau merched yn gwirfoddoli i helpu a’n partneriaid masnachol niferus sy’n darparu help a rhoddion.

“Mae’r rhain yn amseroedd hynod heriol, ond mae’n dorcalonnus gweld ysbryd y gymuned yn cael ei ddangos ar draws ein rhanbarth a phobl yn mynd yr ail filltir honno.

“Mae’r wobr Arwr Lleol hon yn ffordd i ni yn y Scarlets a’n partneriaid masnachol ddweud diolch i’r bobl hynny.”