Rhagolwg Dai Flanagan ar gyfer gwrthdaro Glasgow ar y penwythnos

Rob LloydNewyddion

Wrth i’r Scarlets geisio bownsio’n ôl o drechu hwyr y penwythnos diwethaf i Munster, mae’r hyfforddwr cefnwyr Dai Flanagan yn edrych ymlaen at wrthdaro rownd dau gyda Glasgow Warriors yn Scotstoun.

Beth fu’r ymateb i golled ddydd Sadwrn?

DF: “Rydyn ni wedi brifo, dwi ddim yn mynd i ddweud celwydd, mae wedi brifo llawer. Roedd yna lawer o ddaioni yn y gêm Munster, fe wnaethon ni reoli llawer o elfennau, ond yr eiliadau olaf hynny o’r ornest mae’n rhaid i ni wella arnyn nhw ac mae’r bechgyn wedi ymateb yn dda yr wythnos hon. Maen nhw wedi dod i mewn i wella, dyna’r grŵp sydd gyda ni yma, rydyn ni’n ymdrechu i wella bob dydd ac maen nhw wedi gofyn llawer o gwestiynau i’w gilydd a hefyd wedi dod o hyd i lawer o atebion. “

Beth am her Glasgow ddydd Sul?

DF: “Rydyn ni’n credu y gallwn ni guro unrhyw un ar y diwrnod. Os edrychwch ar yr ansawdd sydd gennym yn ein hochr ni’r penwythnos hwn, ni ddylai fod esgus na allwn ei ennill. Fe aeth i lawr at y wifren y tymor diwethaf yn Scotstoun, cawsom drosiant ar ein llinell ein hunain yn y ddrama ddiwethaf ac fe wnaeth hynny ein gosod yn dda ar gyfer y tymor. Bydd buddugoliaeth yn ein rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer pan fydd y gemau rhyngwladol yn diflannu. Bob wythnos rydyn ni’n mynd i roi’r cyfrif gorau ohonom ein hunain ac ni fydd yn wahanol y penwythnos hwn. Byddwn yn paratoi’n dda ar gyfer yr hyn a ddaw gyda Glasgow a bydd rhai chwaraewyr ar y cae sydd wedi cael newyddion da yr wythnos hon ac a fydd yn gyffrous i roi crys y Scarlets ymlaen eto cyn iddynt fynd i wersyll Cymru. ”

A yw’n bryder nad ydych wedi sgorio unrhyw geisiau yn y ddwy gêm ddiwethaf?

DF: “Ddim mewn gwirionedd, fe wnaethon ni sgorio llawer o geisiau yn y ddwy gêm gyntaf (yn erbyn Gleision Caerdydd a’r Dreigiau); Roedd Toulon yn gyfarfyddiad caled yn gorfforol, cawsom gyfleoedd ac rydym wedi myfyrio ar hynny. Yn erbyn Munster, fe wnaethant roi cyfle inni gicio pwyntiau ac nid yw unrhyw dîm gyda Leigh Halfpenny yn yr ystlys yn troi’r rheini i lawr. Rydyn ni wedi chwarae dwy ochr orau Ewrop yn Toulon a Munster ac wedi bod ychydig bach i ffwrdd o ennill y ddwy gêm, bydd y rheini’n cyfrif yn hwyr yn y tymor, dyna’r peth cyffrous i ni. ”

A allwch chi roi mewnwelediad i ni o’r hyn y mae Kieran Hardy a Josh Macleod wedi’i wneud i ennill eu galwadau Cymru?

DF: “Mae taith Kieran wedi bod yn anghredadwy. Pan ddechreuais yma roedd yn hyfforddi gyda’r Academi, heb gontract, nid oedd yn cael ei dalu. Enillodd yr hawl i gael contract, ni chafodd ei ddewis, ond cafodd ei ben i lawr yn y ffordd gywir, aeth i Jersey, gweithiodd yn galed yno ac mae wedi dod yn ôl a gwthio Gar (Davies) yn galed. Mae’n llawn haeddiannol. Mae wedi bod yn chwaraewr rhagorol i ni am y 18 mis diwethaf ac rwy’n gyffrous ei weld yn cael y cyfle ar y lefel nesaf i weld beth y gall ei wneud.

“O ran Josh, mae bob amser wedi bod yn chwaraewr rygbi rhagorol na all unrhyw un gwestiynu hynny, ond lle mae wedi datblygu yw ei aeddfedrwydd, gallwch weld, o ran sut y mae’r cyfeiriadau rheoli, heb roi hanner cymaint o gosbau i ffwrdd, ei fod ynddo rheolaeth ar ei benderfyniadau, mae ei setiau sgiliau wedi gwella, mae’n saith sy’n gallu chwarae ar y dibyn, mae wedi ennill yr hawl i fod yno. ”