Rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth ddiweddaraf!

GwenanNewyddion

I bwysleisio cynaliadwyedd cig oen a chig eidion Cymru a’r buddion o brynu cig sydd o ffynhonnell leol ac wedi’u gynhyrchu’n foesegol, mae’r Scarlets yn gweithio gyda Hybu Cig Cymru i gynnig y cyfle i ennill hamper cig moethus a chrys Scarlets wedi’i lofnodi gan Wyn Jones.

Ydy eich cigydd lleol yn cynnig dewis gwych o gig oen a chig eidion Cymreig? Ydy eich cigydd lleol erioed wedi eich cynghori ar sut i baratoi cig? A oeddech yn ymwybodol eich bod yn cefnogi eich economi lleol, eich cymuned a thorri i lawr ar filltiroedd bwyd trwy gefnogi eich cigydd lleol?

Rhywun sydd yn nabod y broses o ddarparu cig o’r ffermydd i’ch plât yw prop y Scarlets a Chymru Wyn Jones.

Gan ei fod wedi’i fagu ar fferm gwartheg a defaid yn Llanymddyfri, mae Wyn yn deall pwysigrwydd rôl cigyddion i ddarparu cynnyrch ffres a lleol. Mae Wyn yn hyderus gydag ansawdd y cynnyrch, sydd llawn fitaminau a mwynau hanfodol, gan ychwanegu at ddiet iach a chytbwys.

Felly ewch amdani i gystadlu!

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, gadewch i ni wybod beth yw’r peth gorau am eich cigydd lleol?

Ewch i’n tudalennau Facebook, Trydar neu Instagram a gadewch sylw ar y post gan esbonio beth yw’r peth orau am eich cigydd lleol?

Facebook – https://www.facebook.com/OfficialScarlets/posts/10157857434581691

Twitter – https://twitter.com/scarlets_rugby/status/1396862411114786829

Instagram – https://www.instagram.com/p/CPQyeRMNj_f/

T&C’s – http://marketing.scarlets.wales/hcctermsconditions

Pob lwc ac am holl ryseitiau blasus PGI ewch i’w gwefan PGI Welsh Beef- https://eatwelshlambandwelshbeef.com/