“Rwy’n edrych yn ôl ar y naw mlynedd diwethaf gyda balchder enfawr”

Rob LloydNewyddion

Mae Ioan Cunningham wedi siarad am ei falchder o weld cymaint o flaenwyr y Scarlets yn mynd ymlaen i ennill anrhydeddau rhyngwladol.

Ar ôl naw tymor fel rhan o’r system hyfforddi ym Mharc y Scarlets, mae Ioan yn symud ymlaen wrth iddo edrych ymlaen at her nesaf ei yrfa hyfforddi.

Yn gyn-brentis ym Mharc Strade, fe gynrychiolodd dîm hŷn y Scarlets yn y cynghreiriau cenedlaethol a bu’n gapten ar Glwb Rygbi Llanelli i fuddugoliaeth yng Nghwpan Cymru cyn camu ar yr ysgol hyfforddi.

Ymunodd ag Academi Scarlets o’r Gweilch yn 2011 cyn graddio i’r rhengoedd hŷn lle cafodd ei benodi’n hyfforddwr y blaenwyr fel rhan o dîm hyfforddi Wayne Pivac yn 2015.

Cymerodd ofal yr ochr am ddwy ymgyrch yng Nghwpan Prydain ac Iwerddon a Chwpan Eingl-Gymreig ac roedd yn aelod annatod o’r grŵp hyfforddi a lywiodd Scarlets i deitl Guinness PRO12 yn 2016-17 a rownd gynderfynol Cwpan Pencampwyr Ewrop flwyddyn yn ddiweddarach.

“Rwy’n edrych yn ôl ar y naw mlynedd diwethaf gyda balchder enfawr,” meddai Ioan.

“Rwy’n cofio bod yn yr Academi pan oedd pobl fel Rob Evans a Samson Lee yn 16 oed; mae wedi bod yn anhygoel eu helpu a’u gweld yn tyfu i fod yn chwaraewyr prawf profiadol.

“Hefyd, gweld sut mae Jake Ball wedi datblygu fel y mae ef a Wyn Jones, sydd wedi dod o chwarae rygbi lled-broffesiynol o Llandymddyfri ac sydd bellach yn brop uchel ei barch ar y llwyfan rhyngwladol.

“Hoffwn ddiolch i’r Scarlets am roi cyfle i mi fynd ar yr ysgol hyfforddi. Mae wedi bod yn fraint cael gweithio gyda chwaraewyr o safon fyd-eang a dysgu a datblygu ochr yn ochr â hyfforddwyr gwych.”

Ioan Cunningham

O ran yr uchafbwyntiau, mae’r daith Ewropeaidd yn 2017-18 a llwyddiant cofiadwy teitl PRO12 yn sefyll allan.

“Roedd y noson honno yng Nghaerfaddon yn anhygoel, fel yr oedd curo Toulon a La Rochelle yn y Parc, gan fynd ymlaen i droedio gyda dau o’r pecynnau mwyaf yn Ewrop,” ychwanegodd y chwaraewr 37 oed. “Mae ein pecyn set blaenwyr yn fwy na parod i ymdopi â dwy ochr Ffrengig enfawr.

“Wrth gwrs, mae ennill y PRO12 a’i ennill yn yr arddull wnaethon ni yn rhywbeth a fydd yn byw yn hir yn y cof.

“Wrth edrych ymlaen, mae’r bennod nesaf yn fy ngyrfa hyfforddi wedi fy nghyffroi ond ar y pwynt hwn hoffwn ddymuno pob llwyddiant i’r Scarlets a’u cefnogwyr ar gyfer y dyfodol.”

Dywedodd rheolwr cyffredinol rygbi Scarlets, Jon Daniels: “Ers ymuno â’n Academi fel hyfforddwr naw mlynedd yn ôl, mae wedi datblygu trwy system y Scarlets ac ni ellir gorbwysleisio ei rôl yn ein buddugoliaeth yn 2017.

“Mae pecyn y Scarlets wedi gallu mwy na chystadlu gyda’r gorau yn Ewrop yn ystod y tymhorau diweddar ac mae hynny’n ddyledus iawn i Ioan.

“Mae hefyd wedi chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu chwaraewyr i ddod yn berfformwyr rhyngwladol rheolaidd.

“Hoffem ddiolch iddo am bopeth y mae wedi’i wneud dros y Scarlets yn ystod ei amser yma a dymuno’n dda iddo am y bennod nesaf yn ei yrfa.”

Ar ran bwrdd y Scarlets, dywedodd Nigel Short: “Hoffem ddweud diolch enfawr i Ioan am ei gyfraniad i’r Scarlets a’r hyn rydym wedi’i gyflawni yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

“Mae hi bob amser yn drist ffarwelio â phobl sydd wedi rhoi cymaint i’r clwb ac rydyn ni i gyd yn dymuno’n dda iddo am yr hyn sydd o’i flaen yn ei yrfa hyfforddi.”