Rygbi yn talu teyrnged i Tommo

Rob LloydNewyddion

Mae teyrngedau wedi tywallt yn dilyn y newyddion bod y cyhoeddwr diwrnod gêm poblogaidd Scarlets, Andrew ‘Tommo’ Thomas, wedi marw yn 53 oed.

Roedd Tommo yn gymeriad enfawr ym Mharc y Scarlets ar ddiwrnod y gêm, gan ddod â’i bersonoliaeth heintus at y meic.

Dywedodd prif hyfforddwr y Scarlets, Glenn Delaney: “Mae hyn yn newyddion trist iawn. Bydd pawb ohonom yn gweld eisiau Tommo yn fawr. Byddaf yn gweld eisiau ei wên, ei egni a’i angerdd. Wedi mynd yn rhy fuan, llawer o gariad at ei deulu ar yr adeg ofnadwy hon. ”

Trydarodd hyfforddwr ymosodol Richard Whiffin: “Newyddion anhygoel o drist. Bydd pawb ohonom yn gweld eisiau Tommo yn fawr. Yn colli ei gofleidiau diwrnod gêm! Cariad at ei ffrindiau a’i deulu ar yr adeg ofnadwy hon. “

Aeth y dyfarnwr Nigel Owens at y cyfryngau cymdeithasol i ddweud: “Ro ni methu credu’r peth. Wel dwi’n ddigalon. Dyn gwych a gwir ffrind. Cydymdeimlwn gyda Donna ei fab ac ir teulu cyfan.Roedd gwên ar ei wyneb bob amser. RIP Tommo

Roedd Tommo yn hynod boblogaidd gyda chwaraewyr Scarlets a bostiodd deyrngedau ar eu tudalennau cyfryngau cymdeithasol personol eu hunain.

Dywedodd Springbok Uzair Cassiem: “Wedi’i ddifetha gan y newyddion am ei colled! Bob amser yn cael y wên fwyaf, ysgwyd llaw fawr cyn ac ar ôl gemau! I deulu a ffrindiau Andrew Tommo Thomas, cydymdeimlad fy nheulu a minnau.

Dywedodd prop Cymru, Rob Evans: “Yn drist iawn clywed y newyddion am Tommo heno. Mae meddyliau gyda’i deulu, dyn gwych yn llawn chwerthin. ”

Dywedodd cyn-gapten y Scarlets, Rupert Moon: “Wedi colli ffrind gwych @TOMMORADIO …… fy mrawd gan fam arall. Meddyliau gyda’i deulu a’i ffrindiau niferus. Cysgu’n dda bydi. Mae bechgyn mawr yn crio. ”

Dywedodd cyn-gapten arall y Scarlets, Matthew Rees: “Methu credu’r newyddion yn dod o’r gorllewin heno. Tommo roeddech chi’n wir foneddwr. Fydd PYS byth yr un peth !! ”

Dywedodd cyn-gefnwr y Scarlets, Morgan Stoddart: “Clyw am basio @TOMMORADIO, newyddion ofnadwy. Am ddyn gwych. Daeth â chwerthin i unrhyw ystafell yr aeth i mewn iddi. Bydd yn cael ei gofio a’i golli. #TrueScarlet

Dywedodd clo Iwerddon, Tadhg Beirne, sydd wedi ennill teitl, nawr gyda Munster: “Newyddion trist iawn clywed am farwolaeth Tommo. Gwr bonheddig llwyr, Cymro angerddol, a gwir Scarlet. ”

Ymhlith y cyn-chwaraewyr eraill i dalu eu teyrngedau roedd Kieron Fonotia, Michael Tagicakibau, Ryan Lamb, Rhys Thomas a Gareth Maule, tra daeth negeseuon o gydymdeimlad gan Gleision Caerdydd, y Dreigiau a’r Gweilch,

Dywedodd bachwr y Dreigiau, Richard Hibbard: “Newyddion trist iawn, RIP Tommo. Am bigiad mawr. ”

Roedd Tommo hefyd yn gyflwynydd radio poblogaidd. Roedd wedi bod gyda BBC Radio Cymru rhwng 2014 a 2018. Yna gadawodd i gyflwyno rhaglen ddyddiol ar orsaf Ddarlledu Nation. Yn 2011 enillodd wobr Cyflwynydd Radio y Flwyddyn am ei waith ar orsafoedd Nation yn Sir Gaerfyrddin a Ceredigion.

Dywedodd Rhuanedd Richards, Golygydd BBC Radio Cymru: “Roedd Tommo yn falch o’i wreiddiau ac yn ddarlledwr unigryw a oedd wrth ei fodd yn diddanu ei gynulleidfa ar Radio Cymru. Gyda’i lais pwerus a’i bersonoliaeth fwy na bywyd, roedd ei gariad at ei deulu, gorllewin Cymru ac wrth gwrs y Scarlets yn ddylanwad mawr ar ei ddarlledu. ”