Saith gwych i Ken wrth iddo ennill capteniaeth ar gyfer tymor 2020-21

Rob LloydNewyddion

Bydd Ken Owens yn arwain y Scarlets am y seithfed tymor yn olynol ar ôl ennill y gapteniaeth ar gyfer ymgyrch 2020-21.

Mae bachwr Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon wedi hepgor y Scarlets ers 2013 ac wedi torri’r record am y tymhorau mwyaf olynol wrth y llyw – a gynhaliwyd yn flaenorol gan lywydd presennol y Scarlets Phil Bennett, a arweiniodd y clwb rhwng 1973-79.

Bydd Steff Hughes, a fu’n gapten ar yr ystlys yn absenoldeb Ken y tymor hwn, yn is-gapten eto, tra bydd Jonathan Davies, James Davies, Werner Kruger, Jake Ball, Dan Jones a Josh Macleod yn ffurfio gweddill y grŵp arweinyddiaeth.

Dywedodd Glenn Delaney, prif hyfforddwr y Scarlets: “Ken yw ein harweinydd, ef hefyd yw ein harweinydd ysbrydol. Ef yw curiad calon ein tîm ac os edrychwch ar rygbi Cymru yn ei gyfanrwydd, mae’n mynd i fod i fyny yno mewn grŵp bach iawn o bobl ddethol sy’n cael eu parchu’n anhygoel gan holl chwaraewyr Cymru.

“Yr hyn a welwch ar y cae yw’r hyn y mae pawb yn ei weld, ond yr hyn a welaf yw’r gwaith y mae Ken yn ei wneud y tu ôl i’r llenni yn cadw’r tîm gyda’i gilydd. Mae’n gweithio’n anhygoel o galed oddi ar y cae i bawb ac yn wir yn teimlo ymdeimlad dwfn o bwrpas a chysylltiad â’r chwaraewyr ac â’r clwb.

“Mae’r grŵp arweinyddiaeth sydd gennym yn grŵp rhyfeddol o ddeinamig, amrywiol gyda gwahanol farnau a safbwyntiau ac maen nhw’n ei gefnogi 100%. Mae Ken yn dod â nhw i gyd i mewn ac mae hynny’n sgil ryfeddol sydd ganddo, ei allu i ddod â phobl i’r broses benderfynu pan fydd ei angen arno. “

Ychwanegodd Glenn: “Yn amlwg, mae gan Ken lwyth gwaith enfawr ac roedd angen i mi fod yn deg; byddai wedi bod yn hawdd iawn imi ddweud ‘Byddwn wrth fy modd ichi ei wneud’ a byddai hynny’n rhoi pwysau gormodol. Fe wnaethon ni siarad amdano gyda’n gilydd, roedd yn ffres ac yn barod i fynd a dweud ‘Byddaf yn gwneud beth bynnag a fynnoch’. Unwaith y dywedodd hynny, roedd yn benderfyniad hawdd iawn i mi. Gwnaethpwyd y penderfyniad i raddau helaeth gan ei grŵp cyfoedion.

“Rydyn ni’n ffodus i gael dyn mor wych sy’n cyrraedd statws chwedlonol yn y clwb hwn i’n harwain ymlaen am dymor arall.”

Gwnaeth Ken ei ymddangosiad cyntaf yn y Scarlets yn erbyn Northampton Saints yn 2006 ac mae’n cau i mewn ar garreg filltir o 250 ymddangosiad dros 14 tymor.

Meddai: “Mae bob amser yn anrhydedd enfawr arwain y Scarlets ac eiliad falch i fynd heibio’r record sydd gan eicon mor Scarlets â Phil Bennett.

“Rwy’n ffodus o gael grŵp arweinyddiaeth cryf ochr yn ochr â mi gyda llawer iawn o brofiad yn y gêm. Mae’r bechgyn yn gyffrous am ddychwelyd i rygbi yn erbyn Gleision Caerdydd yr wythnos nesaf a gorffen y tymor hwn yn uchel cyn mynd yn sownd yn yr ymgyrch nesaf. ”

Saith yn olynol i Ken Owens