Sam yn barod i gael blas ar Ewrop wrth i’r Scarlets osod gweledigaeth ar Bayonne

Kieran LewisNewyddion

Wrth iddo ymgartrefu mewn bywyd yng Ngorllewin Cymru, mae Sam Lousi yn edrych ymlaen at ei flas cyntaf ar gystadleuaeth Ewrop yn ne Ffrainc y penwythnos hwn.

Ar ôl ymddangos ym mhob un o gemau Tonga yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd yn Japan, mae Lousi wedi cysylltu â’i ochr newydd yn Llanelli ac wedi gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn y Scarlets yn y golled Guinness PRO14 i Ulster yn Belfast penwythnos diwethaf.

Mae’r ail reng 6 troedfedd 6 modfedd yn llinell i ymddangos yng nghlymiad rownd tri Cwpan Her yn erbyn Bayonne yn y Stade Jean-Dauger nos Sadwrn wrth i’r Scarlets barhau â’u hymgais i gymhwyso o Bwll 2 y gystadleuaeth.

Ac mae’n edrych ymlaen at fynd yn sownd i dîm cartref pwysau trwm.

“Rydyn ni wedi edrych ar Bayonne ac rydyn ni’n gwybod bod ganddyn nhw becyn mawr; Rwy’n edrych ymlaen yn unig at fynd allan gyda’r bechgyn, ”meddai wrth y cyfryngau cyn gwrthdaro dydd Sadwrn.

“Roedd hi’n gêm anodd yn erbyn Ulster y penwythnos diwethaf, ond mae’r bechgyn yn gyffrous am fynd draw i Bayonne.

“Os awn ni allan yna a chystadlu, cadw at ein strwythur a gwneud yr hyn y mae’r hyfforddwyr ei eisiau ohonom, gobeithio y cawn y canlyniad rydyn ni ei eisiau.”

Ac yno y gorwedd ei mantra fel chwaraewr.

“Rwy’n mwynhau cael y bêl yn fy nwylo, ond byddaf yn gwneud beth bynnag sydd ei angen ar y tîm i mi ei wneud, p’un ai yw edrych am y llwyth oddi arno neu ei bwrw i fyny.

“Mae’n debyg fy mod i’n gweld fy hun fel y math o chwaraewr a fydd yn rhoi beth bynnag y gallaf i’r tîm.”

Felly sut mae bywyd wedi bod ers iddo gyrraedd?

“Mae hwn yn glwb da, mae pawb wedi bod yn wirioneddol groesawgar i mi a fy nheulu,” ychwanegodd.

“Rydyn ni’n aros ychydig i lawr y ffordd o’r stadiwm ac mae Blade (Thomson), y gwnes i chwarae gyda yn y Hurricanes, wedi bod yn help mawr i’n helpu ni i ymgartrefu.

“Dwi’n dweud mai addasu i’r tywydd fu’r her fwyaf, yn ôl adref mae’n oer, ond nid yr oerfel hwn!”

Yn enedigol o Auckland, chwaraeodd Sam gynghrair rygbi i’r New Zealand Warriors cyn trosi i undeb yn 2015.

Chwaraeodd Super Rugby i’r Waratahs yn Awstralia ac yna’r Hurricanes o Wellington.

Gwnaeth Sam ei ymddangosiad cyntaf i Tonga yn yr haf yn erbyn Samoa yn Apia ac aeth ymlaen i chwarae ym mhob un o’r pedair gêm bwll i’r ynyswyr – yn erbyn Lloegr, yr Ariannin, Ffrainc ac UDA – yng Nghwpan y Byd.

Wrth adlewyrchu ar y twrnamaint, dywedodd: “Wrth edrych yn ôl, roedd yn brofiad eithaf cŵl, roedd Japan yn lle gwych, yn gyfeillgar iawn, yn groesawgar iawn. Cawsom fel tîm ychydig o frwydrau, ond mae’n rhywbeth nad wyf yn ei anghofio a byddaf bob amser yn ei drysori. “