Scarlets i wynebu Toulon a Chaerfaddon yng Nghwpan y Pencampwyr

Aadil MukhtarNewyddion

Bydd Scarlets yn wynebu gelynion cyfarwydd RC Toulon a hen gystadleuwyr Bath gartref ac i ffwrdd yng nghamau pwll Cwpan Pencampwyr Heineken 2020-21.

Mae fformat newydd Cwpan y Pencampwyr wedi gweld y Scarlets wedi’u tynnu ym Mhwll A fel un o 12 ochr. Bydd y pedwar uchaf ar ddiwedd camau’r pwll yn symud ymlaen i’r rownd y cwarteri.

Dyma fydd y pumed tro mewn saith tymor i Scarlets a Toulon gael eu cyfuno, yn fwyaf diweddar yng Nghwpan Her Ewropeaidd 2020-21 lle cyfarfu’r ochrau hefyd mewn rownd yr wyth olaf a ymleddwyd yn frwd ac a ymylodd ochr Ffrainc 11-6.

Does dim rhaid i chi droi’r cloc yn ôl ymhell ar gyfer y cyfarfyddiadau diweddaraf â Chaerfaddon – tymor 2017-18 pan enillodd Bath yn Llanelli cyn i’r Scarlets gynhyrchu arddangosfa gofiadwy yn y Rec ar eu ffordd i’r rownd gynderfynol.

O ran cyfarfod arall gyda hyrwyddwyr Ewropeaidd deirgwaith Toulon, dywedodd prif hyfforddwr y Scarlets, Glenn Delaney: “Mae bron fel groundhog day, onid ydyw? Rydyn ni’n adnabod y dynion hyn yn dda iawn, rydyn ni wedi chwarae llawer o rygbi Ewropeaidd yn eu herbyn a newydd gael rownd yr wyth olaf yn eu herbyn. Maent yn wrthwynebydd rhyfeddol a chredaf fod y ddau glwb yn mwynhau chwarae yn erbyn ei gilydd. Mae gennych chi ddwy set wirioneddol o gefnogwyr hefyd, mae’n gyffrous. ”

Ar her Caerfaddon, rownd gynderfynol yr Uwch Gynghrair y tymor diwethaf, ychwanegodd Delaney: “Mae Caerfaddon yn dîm gyda grŵp hyfforddi newydd, dynion rwy’n eu hadnabod yn dda iawn. Maent yn dîm sy’n canolbwyntio ar ddarnau penodol, sy’n hoffi cael eu sgrym a’u pŵer i fynd. Mae’r sylfeini hynny wedi’u gosod yn dda ar eu cyfer ac mae’r Rec yn un o’r seiliau mwyaf i fynd yn y gystadleuaeth. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eu gweld. ”

Bydd union ddyddiadau ac amseroedd cychwyn ar gyfer y pedair gêm yn y pwll yn cael eu rhyddhau yn ystod yr wythnosau nesaf.