Scarlets yn ailgychwyn y tymor mewn steil gyda buddugoliaeth phwynt bonws 32-12 nôl yn y Parc

Rob LloydFeatured

Fwy na phum mis ar ôl eu gêm ddiwethaf o rygbi, pwysodd Scarlets y botwm ailgychwyn mewn steil gyda buddugoliaeth o bum cais dros Gleision Caerdydd ym Mharc y Scarlets.

Roedd y gêm tu ol drysau caeedig yn golygu bod yn rhaid i ffyddloniaid y Scarlets wylio trafodion ar ffurf o flaen eu sgriniau teledu, ond byddent wedi dal i fwynhau egni a dyfeisio ochr y Scarlets yn yr hyn oedd gêm gyntaf Glenn Delaney wrth y llyw.

Sgoriodd seren yr ornest Steff Evans drwyddi draw, gan sgorio nifer o geisiau, tra bod y rhagorol Ed Kennedy, y clo Sam Lousi a’r asgellwr Johnny McNicholl – a orffennodd oddi ar ymdrech syfrdanol o hyd y cae – hefyd wedi croesi y linell gais.

Safodd y chwaraewyr mewn eiliad o dawelwch i bawb sydd wedi colli eu bywydau yn ystod Covid-19 ac hefyd diolch i’r gweithwyr allweddol yn y gymdeithas. Roedd eiliad unigol i gofio Matthew J Watkins, Andrew ‘Tommo’ Thomas a Peter Rees, pob un o deulu agos y Scarlets, sydd wedi marw yn ystod y misoedd diwethaf, tra bod y chwaraewyr hefyd wedi ffurfio cylch mewn eiliad o undod yn erbyn hiliaeth.

Byddai’r ddau wersyll wedi bod yn nerfus ynglŷn â faint o rwd oedd i’w ysgwyd ar ôl cyhyd heb rygbi, ond hedfanodd y Scarlets allan o’r blociau ac roeddent yn dathlu eu cais cyntaf ar ôl dim ond chwe munud.

Roedd rhywfaint o drin slic yn gweithio Kennedy – a oedd yn sefyll mewn dros Blade Thomson mewn newid hwyr i’r tim – yn glir a dangosodd yr Aussie gryfder mawr i gychod allan yn llydan.

Fe wellodd yn gyflym ar 11 munud pan gododd Evans gic drwodd gan Ben Thomas, hacio ymlaen ac yna ymgynnull am sgôr unigol wych.

Trosodd Leigh Halfpenny, ond cafodd y Gleision eu pigo i ymateb a gweithio asgellwr Cymru Josh Adams yn glir ar y tu mewn.

Roedd y gêm yn cael ei chwarae ar dempo uchel gyda rhai gwrthdrawiadau mawr yn digwydd, ond er gwaethaf digon o bwysau roedd yn rhaid i’r Scarlets fod yn fodlon â chic gosb Halfpenny i arwain 15-7 ar yr egwyl.

Dri munud ar ôl yr ailgychwyn roedd Evans yn dathlu ei ail diolch i cic fach a helfa wych a welodd yn plymio rhwng dau amddiffynwr i hawlio’r cyffyrddiad i lawr.

Yna estynnodd Sam Lousi ail reng ddylanwadol o bellter agos ar gyfer ei gais Scarlets cyntaf wrth i’r tîm cartref ddechrau tynnu i ffwrdd.

Dyna oedd yr appetizer yn unig ar gyfer cais y gêm ar 59 munud.

Fe wnaeth Scarlets ddwyn llinell allan yn ddwfn yn eu 22 eu hunain, fe gyrhaeddodd y bêl y cyntaf Johnny Williams a ymchwyddodd i fyny’r cae; daeth o hyd i Angus O’Brien ar ei du mewn gyda’r ailosodwr yn anfon pas dolennog at Johnny McNicholl a rasiodd drosodd am un o geisiau’r tymor.

Tynnodd y Gleision gais yn ôl trwy’r disodli Matthew Morgan, ond prin oedd y cysur wrth i’r Scarlets orffen ar y tramgwyddus i gwblhau buddugoliaeth gynhwysfawr.

Fe wnaeth y fuddugoliaeth gynnal eu gobeithion o gyrraedd y gemau ail gyfle diwedd tymor, er bod angen buddugoliaeth Leinster dros Munster yn Nulyn yn Nulyn yn ddiweddarach y noson honno i gadw eu huchelgeisiau yn fyw.

Scarlets – ceisiau: E. Kennedy, S. Evans (2), S. Lousi, J. McNicholl. Trosiadau: L. Halfpenny (2). Gol Gosb: Halfpenny.

Gleision – ceisiau: J. Adams, M. Morgan. Trosiad: J. Evans.

Dyfarnwr: Nigel Owens (WRU)