Scarlets yn cam-drin disgyblaeth wrth i Glasgow ennill yn Scotstoun

Rob LloydFeatured

Aeth Scarlets i lawr i ail colled ymgyrch Guinness PRO14 ar ôl i ddisgyblaeth gostio’n annwyl iddynt mewn colled 20-7 yn Scotstoun.

Ar drywydd 10-0 ar hanner amser, cawsant yr ail reng Sam Lousi wedi ei gardio am dacl beryglus ddau funud i mewn i’r ail gyfnod ac er gwaethaf adfywiad hwyr gadawodd y Scarlets Glasgow yn waglaw.

Ar ei 150fed ymddangosiad, fe groesodd y prop Samson Lee am gais unig ochr ei ochr i sbarduno dod yn ôl yn y chwarter olaf, ond ni lwyddodd Scarlets i gymryd y siawns y gwnaethon nhw eu creu i grafangu eu ffordd yn ôl i mewn i’r gêm.

Lee a gafodd yr anrhydedd o arwain y Scarlets allan wrth i’r ymwelwyr geisio parhau â’u record ragorol yn Scotstoun.

Mae’r ddwy ochr wedi adeiladu enw da am redeg rygbi, ond profodd yr hanner agoriadol reslo braich go iawn, yn enwedig adeg y chwalfa.

Roedd pyliau bygythiol gan y mewnwr Gareth Davies a’r canolwr Johnny Williams, ond bob tro roedd y Scarlets yn mynd i mewn i diriogaeth Warriors, fe ildion nhw gic gosb.

Cymerodd 28 munud i weithredwr y bwrdd sgorio gael ei alw gyda maswr Glasgow, Adam Hastings, yn glanio cosb amrediad hir, wedi’i rhyngosod rhwng dau fethiant o ystod debyg.

Yna cyfarthodd y Prop Oli Kebble o bellter agos gyda throsiad Hastings yn ei gwneud hi’n 10-0 i’r tîm cartref.

I gyflyru materion collodd Scarlets y rhwyfwr cefn Josh Macleod oherwydd anaf i’w goes, a ddaeth James Davies yn ei le.

Roedd Halfpenny yn llydan gyda’i ymgais gosb gyntaf wrth i Scarlets geisio adfachu’r diffyg, ond yng ngham olaf yr hanner ni ddaeth seibiant Williams i ddim wrth i Glasgow beilotio cosb trosiant arall.

Angen ymateb cryf ar ôl yr ailgychwyn, fe ddechreuodd yr ail hanner mewn modd trychinebus pan gafodd Lousi ei gardio’n goch am dacl beryglus ar asgellwr Glasgow, Ratu Tagive.

Doedd hi ddim yn hir cyn i’r Rhyfelwyr fanteisio ar y dyn ychwanegol gyda Ryan Wilson y Rhif 8 profiadol yn plymio drosodd am ail gais ei ochr.

Trosodd Hastings chwaraewr rhyngwladol yr Alban ac ychwanegu cosb arall i wthio’r sgôr allan i 20-0, ond fe sbardunodd hynny’r Scarlets i ymateb ysblennydd.

Gyda’r fainc yn cael effaith fawr, daeth Scarlets ag egni go iawn i’w perfformiad a chawsant eu gwobrwyo pan ddaeth Lee o hyd i ffordd i’r llinell ar ôl sioe ‘show and go’ hyfryd o gwpl o fetrau allan. Trosodd Halfpenny ac yn sydyn roedd y Scarlets yn synhwyro ffordd yn ôl.

Roedd angen tacl rhagorol gan Steff Evans i wadu Tommy Seymour yn fuan wedi hynny, ond yn ôl daeth y Scarlets gan orfodi’r tîm cartref i ildio llinyn o gosbau.

Arweiniodd at ddangos y clo Richie Gray y gerdyn felyn, ond ni allai’r ymwelwyr wneud y gorau ohoni gan fod y bêl wedi ei dadleoli gan Ken Owens wrth iddo wefru tuag at y gwyngalch.

Yn yr eiliadau oedd yn marw, bu bron i’r Evans peryglus gynhyrchu sgôr unigol syfrdanol ond ni lwyddodd i dirio’r bêl yn y gornel, yna aeth Tom Rogers yn agos ar yr ystlys arall.

Wedi’i ostwng i 13 dyn yn dilyn curo pechod Nick Grigg am ergyd uchel anghyfreithlon, llwyddodd Glasgow i ddal allan yn hwyr, gan adael y Scarlets i fyfyrio ar ail drechu’r ymgyrch.

Glasgow – ceisiau: O. Kebble, R. Wilson. Trosiadau: A. Hastings (2). Gôlau Cosb: Hastings (2). Scarlets – ceisiau: S. Lee. Trosiad: L. Halfpenny.