Scarlets yn falch o gyhoeddi Interskill Learning fel partner cit newydd

Rob LloydNewyddion

Mae’n bleser gan Scarlets gyhoeddi bod y cwmni e-ddysgu Interskill Learning wedi dod yn bartner ar y cit chwarae ar gyfer 2020-21.

Bydd logo’r cwmni yn ymfalchïo yn ei le ar gefn chwith y siorts chwarae a bydd yn cael ei arddangos o wrthdaro Dydd Sul Guinness PRO14 yn erbyn Caeredin.

Wedi’i sefydlu ym 1991, mae Interskill Learning, sydd â swyddfeydd yn y DU, UDA ac Awstralia gyda’i gwmni daliannol yn Iwerddon, yn darparu atebion hyfforddi ar-lein corfforaethol i nifer o gorfforaethau glas yn fyd-eang. Interskill Learning yw’r arweinydd byd-eang wrth ddarparu e-ddysgu ar gyfer platfform prif ffrâm IBM Z yn ogystal â darparu atebion hyfforddi corfforaethol ar-lein eraill.

Dywedodd y Prif Weithredwr Ian Rowlands, sy’n hanu o Lanelli: “Fel cefnogwr gydol oes Scarlets mae’n hyfrydwch ac yn fraint i’m cwmni ddod yn noddwr cit i dîm y Scarlets a hoffwn ddymuno pob lwc i’r Scarlets am y tymor o’n blaenau.

“Mae ein busnes e-ddysgu fel llawer o fusnesau eraill yn gweithredu mewn cymuned fusnes fwyfwy globaleiddio ac er fy mod i a llawer o fy ffrindiau bellach yn byw i ffwrdd, mae’n fy llenwi ag ymdeimlad o falchder y gallwn ddod at ein gilydd yn ystod y flwyddyn i gefnogi’r Scarlets a chofio pwy ydyn ni ac o ble y daethon ni! Yma o Hyd. ”

Ychwanegodd James Bibby, Pennaeth Masnachol yn y Scarlets: “Mae’n wych gweld busnes e-ddysgu byd-eang cryf fel Interskill Learning yn alinio ei hun â brand y Scarlets. Mae’r ffaith bod Ian a’r tîm wedi ymuno â’r tymor hwn yn tynnu sylw at y bond cryf sydd gan Scarlets gyda’i gymuned, i’r graddau bod pobl sy’n symud i ffwrdd o’r ardal yn dal i fod eisiau bod yn rhan o’r clwb.

“Edrychaf ymlaen nid yn unig i groesawu Interskill yn ôl i Barc y Scarlets pan fydd yn ddiogel nesaf i wneud hynny ond hefyd i adeiladu partneriaeth gref yn ystod y tymor 20-21.”