Scarlets yn hedfan yn uchel gyda phartneriaeth Zip World

Rob LloydNewyddion

Mae’r cwmni antur o Gymru, Zip World, yn ymuno â’r Scarlets mewn partneriaeth newydd gyffrous.

Fel rhan o fargen aml-flwyddyn, mae Stand y Gogledd ym Mharc y Scarlets wedi cael ei ailenwi’n Stand Zip World. Bydd Zip World hefyd ar git newydd y Scarlets ac ystod hyfforddi sydd i’w dadorchuddio cyn bo hir.

Zip World yw un o atyniadau twristiaeth mwyaf Cymru, gyda thri safle ar draws Parc Cenedlaethol Eryri cyn bo hir yn bedwar safle gyda Thŵr newydd Zip World yn Ne Cymru. Mae pob lleoliad yn cael ei sgwrio’n ofalus am ei harddwch naturiol ac mae’r brand yn gweithio’n sympathetig gyda’r dirwedd i greu anturiaethau arloesol, gwefreiddiol.

Gallwch ddewis o 13 o anturiaethau Zip World cyffrous ac unigryw sy’n cynnwys Fforest Coaster mewn coetir delfrydol ym Metws y Coed, i lywio cwrs leinin sip ceudyllau o dan y ddaear yn y ceudyllau llechi hanesyddol a chymryd Cyflymder 2 y llinell zip gyflymaf yn y byd yn Chwarel Penrhyn ym Methesda.

Mae Scarlets yn falch iawn o fod mewn partneriaeth â brand Cymreig mor gryf ac uchelgeisiol.

Dywedodd y pennaeth masnachol James Bibby: “Mae wedi bod yn wych dod i adnabod Sean a’r tîm dros yr wythnosau diwethaf. Mae eu dull proffesiynol a’u cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol wedi creu argraff fawr arnaf.

“Mae’r bartneriaeth hon gyda Zip World yn cyflwyno cyfle gwych i ni ymuno a thyfu gyda chwmni Cymraeg symudol tuag i fyny sy’n dal gwerthoedd tebyg i ni ein hunain.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu tîm Zip World i’r Parc pan fydd yn ddiogel gwneud hynny y tymor hwn a gwn y bydd cefnogwyr yn gyffrous i lenwi Stondin Zip World ar y cyfle cyntaf sydd ar gael.”

Bydd Zip World hefyd yn ymddangos ar gefn crys newydd y Scarlets

Dywedodd Sean Taylor, sylfaenydd a llywydd Zip World: “Fel un o’r brandiau mwyaf ym myd rygbi’r byd rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o’r clwb gwych hwn. Credwn fod dyfodol disglair rhwng Zip World a Scarlets a bydd yn hynod lwyddiannus i’r ddau. Rwy’n bersonol yn edrych ymlaen at i mi a fy nhîm allu ymweld â Parc y Scarlets unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

“Fel llywydd Clwb Rygbi Nant Conwy sydd wedi’i leoli yn Nyffryn Conwy, Scarlets fu ein rhanbarth o ddewis erioed. Rwy’n hynod gyffrous am y tymor hwn ac i weld cryfder y garfan bresennol yn cystadlu yn y Pro14 ac Ewrop. ”

Gyda phob llygad ar rownd agoriadol y Guinness PRO14, bydd brandio Zip World yn cael ei ddadorchuddio o flaen camerâu Premier Sport wrth i’r Scarlets gloi cyrn gyda’r cystadleuwyr Gwyddelig Munster ym Mharc y Scarlets y prynhawn yma.