Scarlets yn ymuno â BT a’r Gymuned a’r gyfer Apêl Banc Bwyd Lleol

vindicoNewyddion

Aeth Cochyn, yr enwog Phil Bennett, y Scarlets a chriw o gynorthwywyr i’r ffordd yr wythnos hon i helpu i ollwng rhoddion i fanc bwyd lleol yn Llanelli.

Mewn cydweithrediad â BT, mae’r Scarlets wedi bod yn gofyn i bobl roi’r hyn y gallant dros y cyfnod Nadoligaidd hwn trwy sefydlu nifer o leoliadau gollwng yn Nhŵr BT yn Abertawe, EE Merthyr, Parc y Scarlets ac ysgolion ledled y dref.

Ymunodd Owens â’r achos trwy gynnig un o’u lorïau a stopiodd yn Ysgol Coedcae, Swyddfeydd Cyngor Tŷ Elwyn, Ysgol Coleshill, Ysgol y Strade, Ysgol Glan y Mor, Ysgol Bryngwyn a Chlwb Golff Machynys.

Hefyd yn chwifio baner y Scarlets roedd Garan Evans, ein cyn chwaraewr a bellach yn rheolwr cyfrifon allweddol, aelodau o dimau masnachol a marchnata y Scarlets yn ogystal ag aelodau o’n cefnogwyr o Crys 16.

Gyda’r cynghorydd Rob Evans yn helpu i drefnu’r mannau codi, bu’r diwrnod yn llwyddiant ysgubol gyda’r holl roddion yn cael eu gollwng ym Manc Bwyd Myrtle House yn Llanelli.

Hefyd rhoddodd Scarlets sawl pâr o docynnau ar gyfer eu gemau sydd i ddod i’w rhoi i’r teuluoedd llai ffodus hynny i’w helpu i fod yn Nadolig arbennig.