Sêr y Scarlets yn talu teyrnged i gyfraniad Nigel Short

Rob LloydNewyddion

  Mae chwaraewyr hŷn y Scarlets wedi talu teyrnged i gyfraniad Nigel Short yn dilyn ei benderfyniad i drosglwyddo’r awennau fel Cadeirydd.

Mae’r gwibiwr hirhoedlog Ken Owens a’i gyd-lew Prydeinig ac Gwyddelig Jonathan Davies wedi arwain y gwerthfawrogiad o’r hyn y mae Nigel wedi’i gyflawni yn ei naw mlynedd wrth y llyw.

Bydd y dyn busnes o Lundain, Simon Muderack, sy’n gefnogwr gydol oes y Scarlets, yn cymryd ei le fel Cadeirydd Gweithredol.

“Mae’r Scarlets wedi gallu tynnu trwy rai cyfnodau anodd oddi ar y cae yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys yr hyn rydyn ni’n mynd drwyddo nawr ac mae llawer o hynny oherwydd ymrwymiad a phenderfyniad Nigel,” meddai bachwr Cymru Owens.

“Yn ystod naw mlynedd â gofal Nigel rydym wedi gallu adeiladu carfan sydd wedi ennill teitl PRO12 ac wedi cyrraedd rownd gynderfynol Cwpan y Pencampwyr, wrth aros yn driw i’n gwerthoedd craidd. Mae’n wych bod Nigel yn parhau i gymryd rhan ar y bwrdd a hoffwn groesawu Simon i deulu’r Scarlets. ”

Ategwyd y geiriau hynny gan gyd-aelod o Orllewin Cymru, Jonathan Davies.

“Pan gafodd Nigel ei benodi gyntaf rwy’n ei gofio’n dweud ei fod eisiau i’r Scarlets fod yn ôl yn cystadlu gyda’r goreuon yn Ewrop gyda charfan yn llawn o gynhyrchion lleol Gorllewin Cymru a dyna lle rydyn ni ar hyn o bryd.

“Rydyn ni wedi adeiladu sylfeini cryf ar ac oddi ar y cae. Rwy’n dymuno’n dda i Nigel ac yn edrych ymlaen at amser cyffrous o’n blaenau gyda Simon yn gadeirydd. “