Steff Evans yn trafod hyder y Scarlets, gelynion cyfarwydd a’r toriad gwallt unigryw!

Rob LloydNewyddion

Dywed Steff Evans y bydd ef a’i dîm Scarlets yn teithio i Ffrainc y penwythnos hwn yn llawn hyder am eu gêm gyfartal yn rownd yr wyth olaf yng Nghwpan Her Ewrop gyda Toulon.

Bydd y ddwy ochr yn cwrdd yn y Stade Mayol nos Sadwrn (y gic gyntaf 8.15yh amser y DU) ac ni all Evans aros am y gwrthdaro ar ôl iddo ddychwelyd i weithredu ar ffurf iawn.

Sgoriodd Evans, 26, ddwywaith yn erbyn Gleision Caerdydd ac unwaith yn erbyn y Dreigiau wrth i’r Scarlets sicrhau pwyntiau uchaf o’u dwy gêm olaf yn nhymor rheolaidd Guinness PRO14.

Nid oedd yn ddigon i ennill man ail gyfle iddynt, ond mae wedi caniatáu i ochr Glenn Delaney gael crynhoad hir i baratoi ar gyfer Toulon.

“Cyn i ni ddechrau’r ddwy gêm PRO14 dywedom gadewch i ni geisio cael y pwyntiau uchaf. Roeddent yn ddwy gêm lle gallem fynd drwyddi, ond yn anffodus ni weithiodd, ”meddai Evans.

“Nawr mae gennym ni gêm arall i chwarae tuag ati ac mae hon yn mynd i fod yn ein rownd derfynol. Rydyn ni wedi chwarae Toulon lawer o weithiau. Maen nhw’n uned fawr ac mae ganddyn nhw hanes, ond mae hi wedi bod yn agos rhyngon ni yn ddiweddar. Rydyn ni wedi cael 10 diwrnod i weithio tuag at hyn ac rydyn ni’n mynd i roi popeth allan. Mae’n mynd i fod yn anodd, ond rydyn ni’n gweithio’n galed iawn ar ein dwyster a gobeithio y bydd hynny’n ein tynnu ni drwodd.

“Mae angen i ni gyrraedd yn ôl i ble roeddem ni fel tîm sydd yn rownd gynderfynol a rowndiau terfynol. Dyna hanfod y clwb hwn. Mae gennym ni hanes hefyd. Mae’r gêm hon yn Toulon yn gyfle gwych i ni ac os gallwn gael buddugoliaeth fawr yno yna gobeithio y gallwn barhau i fynd ymlaen. “

Dychwelodd Evans i rygbi y mis hwn gan chwarae toriad gwallt mullet newydd a welodd yn bachu sylw’r camerâu teledu a’r cyfryngau. Arweiniodd hefyd at greu cyfrif Twitter i werthfawrogi arddull ‘Evans’.

Dywedodd y dyn ei hun: “Tair gêm cyn i Covid ddod roeddwn yn siarad â Tex Ratuva a Sam Lousi am wahanol steiliau gwallt a dywedon nhw y dylwn fynd am y mullet.

“Roeddwn i fel‘ Ie, rwy’n credu y dylwn i. ’Yna fe wnaeth y cyfnod clo i lawr a helpodd oherwydd nad oedd barbwyr ar agor! Aeth yn hirach ac yn hirach ac yna cefais un o fy ffrindiau Dylan Evans i eillio’r ochrau pan oeddem yn cael gweld ein gilydd.

“Mae’n debyg mai’r cyfrif Twitter yw rhyw gefnogwr brwd o’r Scarlets sy’n ei garu! Rwyf wedi ei weld. Nid wyf yn ei ddilyn ar hyn o bryd oherwydd nid wyf am i bobl feddwl mai fi ydyw mewn gwirionedd.

“Gallaf ddweud wrthych nid fi yw e!”

Mae Scarlets wedi cwrdd â Toulon ar sawl achlysur yn ystod y tymhorau diwethaf ac mae Evans yn cyfaddef y gall ef a’i gyd-aelodau gymryd hyder o’r canlyniadau hynny.

Ar Dachwedd 22 collodd y dynion o Lanelli 17-16 yn Stade Mayol er iddynt golli Ratuva i gerdyn coch.

“Rydyn ni wedi gwella cymaint ers y gêm honno ac mae gennym ni chwaraewyr ychwanegol nawr nad oedden nhw wedi chwarae o’r blaen oherwydd Cwpan y Byd,” meddai Evans.

“Mae ein carfan mewn lle llawer gwell na’r hyn oedd y tro diwethaf.

“Pan ddaeth pawb ohonom yn ôl i mewn roedd yn amlwg ein bod wedi bod yn gwneud ein pethau ein hunain oherwydd aethom yn syth yn ôl i’r dwyster yr ydym yn hoffi ei gael wrth hyfforddi.”

Mae Evans yn credydu’r prif hyfforddwr Delaney a’i ragflaenydd Brad Mooar am ei helpu i ailadeiladu ei hyder ar lefel ranbarthol.

Mae ffurf yr asgell hedfan – sydd â chwe chais mewn 13 Prawf i Gymru – yn golygu y bydd yn ddyn amlwg gan Toulon.

“Mae Brad yn un o’r pethau gorau o gwmpas. Dwi erioed wedi cwrdd â neb tebyg iddo. Dim ond chwa o awyr iach oedd e pan ddaeth drosodd, ”meddai Evans. “Roedd ganddo arddull newydd o hyfforddi nad ydw i erioed wedi bod yn rhan ohono o’r blaen ac fe roddodd lawer o hyder i mi eto. Roedd yn fyrhoedlog a phan ddywedodd ei fod yn mynd yn ôl i Seland Newydd roedd yn chwerwfelys.

“Yn amlwg ni fyddech chi byth eisiau i rywun wrthod y cyfle hwnnw. Gan weithio gyda Glenn y llynedd fel hyfforddwr amddiffyn, daethom yn agos iawn gydag ef. Fe wnaethon ni lawer o waith gyda’n gilydd.

“Pan glywais ei fod yn dod yn brif hyfforddwr roeddwn i wrth fy modd. Mae ychydig yn fwy o hen ysgol, ond mae’n cael y gorau o bawb ac yn dod â hynny allan wrth hyfforddi. Mae’r ddau ohonyn nhw wedi helpu i ddatblygu fy ngêm gymaint. Ni allaf ddweud mwy na hynny amdanynt.

“Maen nhw wedi rhoi hyder i mi fynd allan ar y cae a mynegi fy hun fy mod i wedi gwneud. Mae llawer o bethau’n gweithio allan i mi ar hyn o bryd a phan fydd hynny’n digwydd, rydych chi’n ei fwynhau.

“Dyma lle rydw i eisiau bod – rydw i eisiau parhau i chwarae ar lefel uchel. Mae’r hyder yno, ond dyna’r gwaith caled rwy’n ei wneud yn ystod yr wythnos sy’n caniatáu i mi fynegi hynny. ”