Tyler Morgan yn mwynhau cychwyn o’r newydd wrth i brawf Benetton ei aros

Rob LloydNewyddion

Bydd Tyler Morgan yn dechrau ei yrfa Guinness PRO14 gyda’r Scarlets yn erbyn Benetton nos Wener.

Siaradodd canolwr ryngwladol Cymru â’r cyfryngau yr wythnos hon cyn y gwrthdaro yn y Stadio Monigo.

Faint ydych chi’n edrych ymlaen at eich gêm PRO14 cyntaf yn y crys Rhif 13?

TM: “Rwy’n gyffrous iawn. Roeddwn i’n gwybod fy mod i’n dod yma gyda llawer o gystadleuaeth, mae yna lawer o gryfder yn y canol yma ac roeddwn i’n derbyn nad oeddwn i’n mynd i fod yn cychwyn ar unwaith, yn enwedig gyda Foxy yma, ond dyna un o’r rhesymau nes i ddod, gallaf ddysgu cymaint oddi wrtho. Adeiladwyd y garfan yma cyn i mi ddod ac rydych chi’n parchu hynny. Mae’n rhaid i chi setlo i mewn a phrofi y dylech chi fod yn y crys, p’un a yw hynny’n cymryd llawer o ymddangosiadau oddi ar y fainc neu i ddechrau pan maen nhw (y chwaraewyr rhyngwladol) i ffwrdd. Yn amlwg, gyda Foxy a Johnny wedi eu galw i fyny gan Gymru, rwy’n cael fy nghyfle ac rwy’n gyffrous iawn i fynd allan yno gyda’r bechgyn nos Wener. ”

Pa mor hanfodol yw’r ffenestr ryngwladol hon i’r Scarlets?

TM: “Yn amlwg mae cryn dipyn o fechgyn wedi mynd gyda Chymru ac mae’r amgylchedd yn newid, rydych chi’n sylwi ar hynny. Ond mae cyffro penodol yn dechrau adeiladu, mae pawb yn gwybod bod ganddyn nhw gyfle nawr i brofi’r hyn maen nhw’n gallu ei wneud. Mae yna lawer o chwaraewyr carfan Cymru yma, pan ddaw’r cyfleoedd rydych chi’n gweld llawer o gyffro o gwmpas y lle. ”

Felly beth oedd eich rhesymau dros symud i’r gorllewin?

TM: “Ynof fy hun roeddwn angen rhywbeth ffres, her newydd yn feddyliol. Roeddwn yn gobeithio y byddai dod yma yn rhoi cychwyn newydd i mi ac rwy’n credu ei fod, mae wedi rhoi rhagolwg gwahanol i mi i rygbi. ”

Dim ond 25 ydych chi o hyd, beth yw eich uchelgeisiau?

TM: “Rwyf wedi dod yma yn barod i ddysgu. Rwyf am gadarnhau fy lle yn y tîm, p’un a yw hynny’n cymryd amser nad wyf yn rhy ffwdan, rwy’n gwybod bod y garfan sydd ganddyn nhw yma yn rhagorol. Mae’r nodau tîm yma rydw i wedi sylwi arnyn nhw yn cael eu gyrru mewn gwirionedd. Yn lle gwaith unigol, mae’n ymwneud â’r tîm i gyd; rydych chi’n gweithio ar y pethau sydd eu hangen arnoch chi i fod yn well i wella’r tîm, mae’r meddylfryd hwnnw’n rhywbeth newydd i mi. Yn amlwg, rygbi rhyngwladol yw’r nod terfynol, un o’r rhesymau pam y des i yma, i wella eto. Rydw i o gwmpas bechgyn Cymru yma ac rydw i eisiau dychwelyd i’r garfan yn y pen draw, ond rydw i’n cymryd fy amser yn unig. “

Beth am eich partneriaeth ganol cae gyda Steff Hughes?

TM: “Fe wnes i chwarae gyda Steff yn Under-20’s. Roedd yn y canol ac roeddwn i ar yr asgell felly rydyn ni wedi cael cryn dipyn o brofiad gyda’n gilydd. Mae wedi camu i rôl arwain yma ac mae’n chwaraewr pêl gwych. Gobeithio y bydd yn mynd yn dda ac rwy’n credu y bydd. ”