Ulster syfrdanol yn yr hanner cyntaf yn gwneud y difrod wrth i’r Scarlets syrthio i drechu yn Belfast

Kieran LewisNewyddion

Syrthiodd Scarlets i’w hail golled yn eu hymgyrch Guinness PRO14 ar ôl cael eu corsio gan arddangosfa hanner cyntaf amlwg o Ulster yn Belfast.

Cafodd y tîm cartref y pwynt bonws cais yn y bag cyn y marc hanner awr, gan rasio i mewn i arwain 24-0.

Dangosodd yr ymwelwyr lawer mwy o ysbryd ar ôl yr egwyl a gwobrwywyd eu pwysau gyda chais cyntaf y Scarlets am y blaenasgellwr Jac Morgan.

Ond yr Ulstermen a gafodd y gair olaf gyda phumed cais ddau funud cyn y diwedd i sicrhau buddugoliaeth argyhoeddiadol o 29-5.

Roedd y Scarlets ar y droed gefn o’r chwiban ac wedi eu syfrdanu gan hanner cyntaf a welodd feddiant a thiriogaeth pennaeth Ulster.

Roedd talaith Gogledd Iwerddon ar waith ar ôl pum munud yn unig pan grymanodd y canolwr Matt Faddes ar gic drwodd gan y partner canol cae, Stuart McCloskey.

John Cooney oedd y trosiad yn llydan, ond ni wnaeth y mewnwr unrhyw gamgymeriad eiliadau yn ddiweddarach, gan drosi ei sgôr cornel ei hun.

Gan syrthio ar ochr anghywir y swyddogion, cafodd y Scarlets eu hunain yn gwersylla yn eu hanner eu hunain trwy gydol y cyfnod cyntaf.

Dilynodd trydydd cais ar 17 munud pan gyffyrddodd y rhwyfwr cefn Matty Rea i lawr yn dilyn ymgyrch linell-allan gref a dathlodd Ulster y bonws cais ar ôl 27 munud pan blymiodd asgell a dyn yr ornest Robert Baloucone drosodd, gan gasglu pas colli clyfar, dolennog. gan McCloskey.

I gymhlethu materion dangoswyd y blaenasgellwr Uzair Cassiem yn felyn am ddod â sgarff i lawr yn anghyfreithlon, ond llwyddodd y Scarlets i ddal allan tan hanner amser heb ddifrod pellach.

Yn wynebu mynydd i ddringo, mwynhaodd y Scarlets lawer mwy o bêl yn yr ail gyfnod wrth iddynt geisio crafangu eu ffordd yn ôl i’r gêm

Ond er eu holl antur, roeddent yn brwydro i chwalu amddiffynfa ystyfnig gartref.

Roedd Ulster wedi asgell Craig Gilroy wedi cardio am her uchel ar Ryan Conbeer ar 71 munud a manteisiodd y Scarlets gyda chais cysur gyda phum munud yn weddill.

Cariodd Marc Jones yn gryf tuag at y llinell gartref a phan gafodd y bêl ei nyddu ar led i gymryd lle Morgan, cynhyrchodd y llanc orffeniad un law gwych yn y gornel.

Ulster, serch hynny, a gafodd y gair olaf gyda Faddes yn cyffwrdd i lawr am ei ail gais o’r nos gyda dau funud yn weddill ar y cloc.

Ulster – ceisiau: M. Faddes (2), J. Cooney, M. Rea, R. Baloucone. Anfanteision: Cooney (3).

Scarlets – ceisiau: J. Morgan.

Dyfarnwr: Sam Grove-White (Yr Alban)

Scarlets: Steff Evans; Corey Baldwin, Steff Hughes (capt), Paul Asquith, Morgan Williams (Ryan Conbeer 62); Dan Jones (Ryan Lamb 41); Kieran Hardy (Jonathan Evans 48); Phil Price (Dylan Evans 52), Ryan Elias, Samson Lee (Werner Kruger 59), Lewis Rawlins (Steve Cummins 41), Sam Lousi (Marc Jones 66), Uzair Cassiem, Josh Macleod (Jac Morgan 62), Blade Thomson.