Wyn Jones yn benderfynol o adeiladu ar sylfeini cryf y Scarlets

vindicoNewyddion

Dywed Wyn Jones ei bod yn hanfodol bod y Scarlets yn cefnogi eu buddugoliaeth hollbwysig yn Bayonne pan fydd y ddwy ochr yn cwrdd eto yn rownd pedwar Cwpan Her Ewrop ym Mharc y Scarlets ddydd Sadwrn (7.45yh).

Mae penawdau dwbl mis Rhagfyr bob amser wedi bod yn ganolog yn yr ymdrech i gymhwyso o gamau’r pwll ac os gall y Scarlets hawlio trydydd buddugoliaeth o ymgyrch Pwll 2 y penwythnos hwn, byddant yn gadarn wrth chwilio am fan taro allan.

Yn un o sgwad Cwpan y Byd ‘Scarlets in Wales’ yn Japan, fe fethodd Wyn y daith i wlad y Basg oherwydd mater bach o fustach, ond mae’n barod i wneud ei ymddangosiad cyntaf o’r tymor y penwythnos hwn ac mae’n ymhyfrydu yn ei ddychweliad i liwiau Scarlets.

“Mae’n braf bod yn ôl,” meddai’r rhwyfwr blaen poblogaidd, wrth siarad â’r cyfryngau yr wythnos hon.

“Fel carfan, mae’r bechgyn wedi gwneud yn dda iawn pan rydyn ni wedi bod i ffwrdd. Mae wedi bod yn ddechrau da, rydyn ni mewn lle da ac mae hynny’n ei gwneud hi’n haws i’r bechgyn sy’n dod yn ôl.

“Dydyn ni ddim wedi colli llawer o gemau ac roedd y fuddugoliaeth oddi cartref yn Ffrainc (19-11) y penwythnos diwethaf yn wych.

“Gobeithio y gallwn ni ailadrodd hynny gartref. Mae’n gyffrous eu cael ar drac cyflymach ym Mharc y Scarlets ac nid ydym am ddadwneud gwaith da’r penwythnos diwethaf.

“Rydyn ni’n gwybod yn Ewrop bod yn rhaid i chi ennill eich gemau cartref ac os ydych chi’n rheoli un neu ddau oddi cartref rydych chi mewn lle da i gymhwyso. Mae’n rhywbeth rydyn ni wedi canolbwyntio arno yr wythnos hon. ”

Fe ymddangosodd Wyn ym mhob un o gemau Cwpan y Byd Cymru yn y Dwyrain Pell, gan sefydlu ei hun fel pen rhydd dewis cyntaf ei wlad.

Ond mae cynnyrch Llandovery yn cydnabod yn rhwydd na all gymryd dim yn ganiataol – ar gyfer Scarlets a Chymru – gyda’r cyd-aelod Rob Evans ar ffurf mor drawiadol.

“Rydyn ni’n gwthio ein gilydd bob tro rydyn ni’n hyfforddi a phob tro rydyn ni’n chwarae,” ychwanegodd Wyn, pan ofynnwyd iddo am y gystadleuaeth pen rhydd.

“Mae’n dda cael y gystadleuaeth honno, mae’n dod â’r gorau allan o bawb a byddwn yn gwthio ein gilydd bob dydd.”

Er bod cefnogwyr Scarlets wedi bod yn ymwybodol iawn o safon Wyn ers cryn amser, dim ond yn ddiweddar y cafodd y chwaraewr 27 oed ei enw i fyny mewn goleuadau.

Mewn nodwedd yn rhifyn y mis hwn o gylchgrawn Rugby World, mae Wyn yn siarad yn annwyl am ei amser gyda’i glwb cartref Llandovery a sut yr enillodd ei sbardunau yn chwarae rygbi Uwch Gynghrair Cymru gyda’r Drovers cyn graddio i’r sefydliad rhanbarthol.

“Efallai imi ddod trwy lwybr anghonfensiynol heb fod yn rhan o’r Academi, ond fe wnes i fwynhau ym mhobman rydw i wedi chwarae dros y blynyddoedd,” ychwanegodd.

“Nid wyf yn gwybod a oedd fy ffordd yn anoddach; Roeddwn i’n gwylio bechgyn yr Academi yn hyfforddi y diwrnod o’r blaen ac roedd yn eithaf anodd, maen nhw’n gweithio’n galed.

“Ond fel y dywedais, rydw i wedi mwynhau ym mhobman rydw i wedi chwarae ac mae’n rhywbeth y byddaf yn parhau i’w wneud.”

Cliciwch yma i brynu’ch tocynnau ar gyfer gwrthdaro dydd Sadwrn yn erbyn Bayonne.