Ymateb Glenn Delaney i golled Caeredin

Rob LloydNewyddion

Siaradodd Glenn Delaney gyda’r cyfryngau ar ôl colled dydd Sul 6-3 i Gaeredin. Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud.

Glenn, beth yw eich ymateb i’r gêm honno?

GD: “Roeddwn i’n meddwl ein bod ni’n dangos uchelgais i chwarae ac i symud y bêl i’r gofod pan allen ni. Fe aethon ni ati i wneud hynny a dwi’n meddwl bod y gêm wedi dod i lawr i un eiliad pan oedden ni ar eu gôl yn yr ail hanner. Cawsom gyfle ond ni allem gyflawni yn llwyr. Rydyn ni’n siomedig nad yw wedi mynd ein ffordd, roedd yna lawer o ddynion ifanc allan yna a fydd yn dysgu llawer, mae’n wers anodd yn sicr. ”

Beth oedd eich meddyliau ar y sgrym?

GD: “Fe ddaeth ar ein pennau ni yno. Roedd yna lawer o droseddau technegol, y rhwymiad, y traed, roedd yna lawer yn digwydd. Fe gawson ni gwpl (o benderfyniadau) yn ôl ac roeddwn i’n meddwl bod y sgrym wedi disodli. Fe ddaethon ni â Rob (Evans) ymlaen a newidiodd hynny’r llun, doedd hi ddim fel petai Pricey yn gwneud llawer yn anghywir, ac roeddwn i’n meddwl yn hwyr yn y gêm fod y sgrym yn eithaf cryf. Ond roedd cyfrif cosb enfawr yn ein herbyn (20-4) a dyna faes y gêm a lwyddodd i ni. ”

Beth am benderfyniad y cerdyn coch ar gyfer tacl uchel Josh Helps?

GD: “Byddwn yn ei drafod gyda’r unigolyn, eiliadau unigol yw’r rhain. Byddwn yn edrych ar y ffilm ac yn gweld beth rydyn ni’n ei wneud ohono. ”

Roedd gennych chi lawer o chwaraewyr ifanc ar y cae yn y cyfnewidiadau cau, pa mor falch oeddech chi ag ysbryd yr ochr?

GD: “Mae’r ysbryd bob amser yn wych, nid ydym byth yn cwestiynu hynny. Rydyn ni bob amser yn gweithio’n galed hyd y diwedd. Mae yna lawer o ddynion ifanc a gafodd eu gêm gyntaf allan yna heddiw a oedd yn wych, mae yna lawer i fod yn bositif yn ei gylch o ran tyfu’r tîm. Roedd gennym ni bobl ifanc 20 a 21 oed ar y cae yn erbyn tîm eithaf profiadol yng Nghaeredin a oedd ag ychydig o fechgyn yn ôl o’r Alban. Mae’n siomedig, ond byddwn yn mynd yn ôl i’r maes hyfforddi a pharhau i weithio’n galed a mynd yn sownd i baratoi ar gyfer Zebre yr wythnos nesaf. “