Ymateb Glenn Delaney i her Glasgow ynghyd ag anafiadau ddiweddaraf

Rob LloydNewyddion

Gadawyd prif hyfforddwr y Scarlets, Glenn Delaney, i fyfyrio ar hanner cyntaf siomedig wrth i’r Scarlets gwympo i golled o 20-7 i Glasgow Warriors yn Scotstoun nos Sul.

Wrth siarad ar ôl y gêm, dywedodd Delaney: “Roedd hi’n gêm o ddau hanner, doedden ni ddim yn gywir yn gynnar yn yr hanner cyntaf. Roeddem yn eithaf didrugaredd na wnaethom achub ar y cyfleoedd pan wnaethant gyflwyno eu hunain. Cawsom rywfaint o diriogaeth a meddiant heb gael momentwm gyda’r gwrthdrawiadau mewn gwirionedd. Yn yr ardal chwalu roeddem yn brwydro ychydig i gadw’r bêl a’r parhad i fynd a dywedodd hynny.

“Roedd yn hanner cyntaf bachog ac fe wnaethant gyfalafu, cymryd cyfle a chwarae teg iddynt am hynny.

“Yn yr ail gyfnod roedd gennym ni gerdyn coch ac yna fe wnaethon ni roi rhywfaint o fomentwm i mewn i’r gêm ac roedden ni’n edrych yn eithaf da ac roeddwn i’n teimlo bod gennym ni sgôr arall ynom ni ar y pwynt hwnnw ac roedd y cyfan ymlaen.

“Fe wnaethon ni orffen gyda digon o egni. Dyna’r pêl-droed rydyn ni’n ceisio’i chwarae, doedden ni ddim yn gorfod gwneud hynny yn yr hanner cyntaf.

“Roeddwn yn wirioneddol falch o’r ymdrech, nid yw hynny byth dan sylw gyda’n hogiau. Mae angen i ni fod yn fwy cywir er mwyn i ni allu rhoi mwy o farc ar ein gêm. ”

O ran yr anafiadau i Josh Macleod, Ken Owens a Blade Thomson, ychwanegodd Delaney: “Mae gan Josh anaf i’w llinyn y gar felly byddwn yn edrych ar hynny ac yn gweld sut mae’n dod ymlaen. Mae’r meddygon yn gofalu amdano ac mae’n eithaf cynnar i wneud asesiad, byddwn yn gwybod mwy yn ystod y 24-48 awr nesaf.

“Mae wedi gweithio mor galed i gyrraedd y garfan honno yng Nghymru ac roeddwn i’n meddwl ei fod yn rhagorol eto heddiw, yn gwneud dramâu mawr ac yn gwneud yr hyn y mae wedi bod yn ei wneud i ni am y 12 mis diwethaf.

“Y ffurf y mae wedi dangos i’n cael ni i’r sefyllfa honno roedd yn dangos hynny heno felly roedd yn drueni iddo. Pan ddaeth James (Davies) ymlaen roedd yn edrych yn wych felly mae gennym ddau ddyn da yn y crys saith hwnnw.

“Mae gan Ken anaf i’w ysgwydd, mae ganddo ychydig o gleisio, ac mae gan Blade broblem penelin. Mae’n ymwneud â’i reoli. Mae’n eithaf cynnar pan fyddwch chi’n cael y pethau cysylltiedig hynny ar y cyd, maen nhw’n tueddu i gymryd diwrnod neu fwy i wybod beth yw’r difrifoldeb. ”