Ysgolion Lleol wedi’u haddysgu ar Ddangos Hiliaeth Y Cerdyn Coch

Kieran LewisNewyddion Cymuned

Yr wythnos hon ym Mharc y Scarlets, gwahoddwyd disgyblion o Ysgol Gymraeg Gwenllian ac Ysgol GWR Glan Y Fferi i fynychu Digwyddiad Addysg a gynhaliwyd gan y tîm adnabyddus ‘Show Racism The Red Card’.

Dechreuodd y bore gyda gweithdy a gyflwynwyd gan neb llai na Gweithiwr Addysg a Chyn-Bêl-droediwr Steve Jenkins, a oedd yn cynnwys addysgu’r bobl ifanc ar bwnc hiliaeth trwy ddefnyddio gweithgareddau rhyngweithiol a thrafodaethau agored.

Cyn y Diwrnod Addysgol, cafodd y ddwy ysgol y dasg o baratoi ar gyfer Cynhadledd y Wasg ffug gwrth-hiliaeth y prynhawn, lle cafodd y disgyblion gyfle i fod yn y aelodau o’r Cyfryngau. Dywedwyd wrthynt hefyd am greu enw papur newydd ac ymchwilio i mewn i hiliaeth yn chwaraeon a chymdeithas. O’r wybodaeth yr oeddent wedi ymchwilio iddi, roedd yn ofynnol iddynt greu cwestiynau ar gyfer eu ffug Gynhadledd i’r Wasg i helpu i gasglu gwybodaeth ar gyfer eu herthygl papur newydd.

Yn sesiwn y Prynhawn eisteddodd y disgyblion i lawr a gwrando ar ein ffilm addysgol, a roddodd gyfle ychwanegol iddynt gael gwybodaeth am y pwnc cyn y ffug Gynhadledd Wasg.

Mynychodd y chwaraewyr Morgan Jones a Dan Davis sesiwn y prynhawn trwy gymryd rhan yn y gynhadledd i’r wasg fel gwesteion arbennig ynghyd â’r cyn bêl-droediwr proffesiynol Steve Jenkins.

Cymerodd y disgyblion rôl newyddiadurwyr o’r cyfryngau er mwyn casglu gwybodaeth ar gyfer eu papurau newydd, fe wnaethant gyflwyno eu hunain a’u papur newydd yn ogystal â gofyn eu cwestiynau i’r panel.

Enillodd Alys a Nel docynnau gemau a bag nwyddau SRtRC am ofyn y cwestiynau gorau yn ystod y ffug Gynhadledd i’r Wasg. Llongyfarchiadau merched!

Pan fydd y disgyblion yn dychwelyd i’w hysgolion byddant yn defnyddio’r holl wybodaeth y maent wedi’i chasglu yn ystod y digwyddiad i ysgrifennu a dylunio eu herthygl ar gyfer eu papur newydd.

Diolch i Jason Webber a Steve Jenkins o dîm SRtRC am gynnal y digwyddiad a diolch hefyd i’r ysgolion am ddod a gwneud y digwyddiad yn un llwyddiannus. Gobeithio y gallwn drefnu sesiwn addysgol arall yn fuan.