Diweddariad ar gyfer deiliaid tocynnau tymor

Aadil MukhtarNewyddion

Rydyn ni yma yn y Scarlets wedi cael ein llethu gan y negeseuon o gefnogaeth ers i ni gyhoeddi ein hopsiynau tocynnau tymor i gefnogwyr y mis diwethaf.

Mae cefnogaeth teulu’r Scarlets yn rhywbeth sydd wedi bod yn arbennig erioed, ond yn yr amseroedd anodd hyn mae’r ymateb a gawsom wedi bod yn anhygoel.

Yn dilyn y cyhoeddiad cychwynnol hwnnw, bydd deiliaid tocynnau tymor yn derbyn e-bost brynhawn Mercher yn rhoi manylion y tri opsiwn sydd ar gael iddynt ar gyfer eu had-daliad pro-rata o ymgyrch 2019-20.

Season ticket holders can either gift the money as support to the club, defer it as a credit for next season’s ticket purchases or receive a refund.

Each season ticket holder will be notified of the exact value entitled to them on the email and will have until July 31st to make their decision. If you are not subscribed to email updates about your season ticket, you can sign-up at http://www.bit.ly/scarletsmembers and tell us your preferred option.

Os na dderbyniwn unrhyw ymateb, byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod wedi dewis rhoi rhodd sy’n weddill o’ch tocyn tymor i Rygbi’r Scarlets.

Ar gyfer cefnogwyr sydd wedi prynu tocynnau gêm neu docynnau Dydd y Farn yn uniongyrchol gennym ni, bydd cyhoeddiad ar wahân ar sut i ddweud wrthym eich dewis ddewis. Ar hyn o bryd rydym wrthi’n cwblhau’r seilwaith technolegol a fydd yn cael ei ddefnyddio i gyflawni hyn.

We expect our ticket office to be busy and with limited staff there could be delays in getting through. If you are unable to speak to a member of our staff, please leave a message with your ‘Client Ref’ from the front of your season ticket card and we will aim to get back to you within 72 hours. If easier, send us an email at [email protected] or visit our Ticketing Help Centre https://www.scarlets.wales/ticketing-help/

Unwaith eto, diolch enfawr am eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn. Bydd unrhyw arian a roddwch yn ôl i’r clwb yn gwneud gwahaniaeth, ond rydym hefyd yn deall yr heriau y mae pawb yn eu hwynebu ar hyn o bryd ac mae eich cefnogaeth i’r Scarlets yn cael ei werthfawrogi’n fawr pa bynnag benderfyniad a wnewch.

Rydym i gyd yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i’r Parc pan fydd yn ddiogel i wneud hynny.